Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Dôveryhodnosť, prosperita a finančná stabilita obce Nový Salaš

 23.02.2018

Dôveryhodnosť, prosperita a finančná stabilita obce Nový Salaš

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. každoročne vykonáva podrobnú analýzu územnej samosprávy Slovenska. Aby zamedzili vysokým regionálnym disparitám, ktoré sú pre Slovenskú samosprávu charakteristické, všetky výsledky podrobili regionálnemu členeniu Slovenska.

 Projekt hodnotenia obcí nadväzuje na prechádzajúce projekty a analýzy realizované v minulých rokoch. Analyzovali  obdobie od výsledkov, s akými starostovia volebné obdobie začali, prípadne obce prevzali, s výsledkami, ktoré dosiahli. Metodika vyberala obce s dobrou finančnou i majetkovou bonitou, teda dobre hospodáriace bonitné obce. Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných integračným prepojením na portály Ministerstva Financií publikujúce účtovné a rozpočtové dáta. Metodika je vypracovaná analytickým centrom SIMS, a.s. a nadväzuje na akademické štúdie Českých a Slovenských univerzitných a odborných kapacít zaoberajúcich sa štúdiom verejnej správy a regionálneho rozvoja.

 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.  hodnotilo 2926 obcí a analýzou prešlo 39,9%  obcí. Hlavnou úlohou hodnotenia bolo poskytnutie námetov obci či mestu pre zlepšenie finančného resp. majetkového riadenia a samozrejme pozitívne výsledky hodnotenia sú zároveň dokladom dobrej finančnej a majetkovej politiky a zároveň aj regionálnym marketingovým nástrojom manažmentu. Zároveň tieto relevantné údaje a hodnotenia o hospodárení sa poskytujú širokej verejnosti a štátnym inštitúciám.

 Obec Nový Salaš  pod vedením starostu a zastupiteľstva bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 39,09% obcí a miest, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj samosprávy. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania výsledkov projektov realizovaných z financií eurofondov.

 Výhodou je, že hodnotenie bude vložené v hodnotiacom systéme, ktorý odporúča Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov a žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Zároveň s ním pracuje štátna správa, banky a finančné inštitúcie a podnikateľský sektor.

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár