Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 05.10.2018

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 11.10.2018 (štvrtok) o 19,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Posedenie s dôchodcami
 6. Dotácia obce na CVČ mimo územia obce – stanovenie výšky pre rok 2019
 7. Ministerstvo financií – dotácia – stav realizácie
 8. LESY SR – dotácia – ukončenie realizácie
 9. Vyúčtovanie dotácie KSK
 10. Vyúčtovanie dotácie DHZO
 11. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – ukončenie realizácie
 12. MŠ – stav realizácie, revízie elektrického pripojenia, projekt vykurovania
 13. Územný plán obce Slanec – zmeny a doplnky – výstavba hrádze v k.ú. Nový Salaš, Slanec, Kalša
 14. Úprava rozpočtu
 15. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  5.10.2018

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár