Kalendár zvozu odpadu

Cirkev a program bohoslužieb - omše

28. nedeľa  13.10.2019

spoveď

omša

poznámka

úmysel

Pondelok

14.10.

Sl. Huta

17.30

18.00

+ z rodiny Hvizdošovej

RT

Utorok

15.10.

Streda

16.10.

N. Mesto

17.30

18.00

+ Ján a Alžbeta Kertesoví

PB

Štvrtok

17.10.

N. Salaš

17.30

18.00

   14.oo - adorácia

+ Alena Juhasová

PB

Piatok

18.10.

Slančík

16.15

16.45

    Sv. Lukáš

+ Štefan Fedor

 MR

N. Salaš

17.30

18.00

+ Ján Jacko + z r. Andrejčákovej

 MR

Slanec

17.30

18.00

+ Ján a Ľudmila

PB

Sobota

19.10.

Slanec

08.30

09.00

pohrebná

+ František Fedor

PB

Sl. Huta

17.30

18.00

Ondrej a Mária Balogoví – 25 r.

PB

Nedeľa

20.10.

N. Salaš

09.15

+ Richard Hriš

MR

Slančík

09.15

Rod. Dolgošova – Božie pož.

PH

N. Mesto

10.30

Rod. Urbanova - ZaBP

MR

Slanec

10.30

+ Margita

PH

Ohlášky:

1. Dušan Blaško, syn Dušana a Jolany r. Takáčovej, bývajúci v Slanskom N. Meste a Lucia Valigová,

    dcéra Milana a Márie r. Andrejcovej, bývajúca v Jasenove, ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Mgr. Martin Kajla, syn Milana a Ivety r. Ondočkovej, bývajúci v Haniske a Mgr. Monika Modráková,

    dcéra Jozefa a Viery r. Tarasekovej, bývajúca v Slanci, ohlasujú sa po tretíkrát.

3. Martin Mršťák, syn Jozefa a Viery r. Bekešovej, bývajúci v Starej Ľubovni a Monika Hudáková,     

    dcéra Ivana  a Moniky r. Timkovej, bývajúca v Slanci, ohlasujú sa po tretíkrát.

V stredu 16.10. bude v Slanci pohreb + Františka Fedora.

V piatok 18.10. sa zapojíme do modlitieb za jednotu a pokoj vo svete v rámci výzvy: Milión detí sa modlí ruženec. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Na internetovej stránke obecného úradu v Slanci sú videozáznamy z pohrebu d.o. Jozefa Veľasa.

Policajný zbor a policajní duchovní nás prosia, aby sme zvýšili pozornosť na cestách. Najmä vo večerných hodinách treba používať pri prechodoch reflexné prvky. Aj vodičov prosíme o ohľaduplnosť. 


1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

PÔSTNA DISCIPLÍNA

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie: aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa poľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. 

Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy:

§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec

(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie

Zdroj: http://www.dom.rimkat.sk/624/slavnost-nanebovstupenia-pana-prikazany-sviatok/

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár