Kalendár zvozu odpadu

Cirkev a program bohoslužieb - omše

3. NEDEĽA  CEZ  ROK  26.1.2020

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

Pondelok

 27.1.

Slanec

13.30

14.00

   pohrebná

+ Anna Kandráčová

PB

Slančík

17.30

18.00

Andrea – zdravie a BP

PB

Utorok

  28.1.

Slanec

16.30

17.00

+ kňazi: Štefan, Andrej, Jozef

PB

Sl. Huta

17.45

18.00

+ d.o. Jozef Veľas

PB

Streda

  29.1.

N. Mesto

17.30

18.00

+ Peter Gurbaľ

PB

Štvrtok

  30.1.

N. Salaš

17.30

18.00

+ Richard Hriš

PB

Piatok

 31.1

Slanec

17.30

18.00

+ Emil

PB

Sobota

1.2.

N. Salaš

08.30

09.00

   Fatimská

PB

Sl. Huta

17.30

18.00

   Obetovanie        Pána -

   sviatok

+ Marek Urban

PB

Nedeľa

2.2.

Slančík

 09.15

Rod. Pavlíkova – Božie požehn.

PH

N. Salaš

 09.15

+ Jozef Štuller

PB

N. Mesto

10.30

+ Miroslav Diheneščík

PB

Slanec

10.30

Za veriacich

PH

Dnes ste prispeli na pastoráciu mládeže. PBZ.

Na budúcu nedeľu bude požehnanie hromničiek.

Poďakovanie o. arcibiskupa Bernarda za zbierku.
Bratia kňazi, pre obete postihnuté výbuchom plynu v Prešove som v našej arcidiecéze vyhlásil finančnú zbierku na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019. Zo všetkých kostolov arcidiecézy, kde sa zbierka uskutočnila, sa vyzbieralo 427.488 eur. Štedrosť veriacich arcidiecézy bola veľká a chcem aj touto formou úprimne poďakovať všetkým za ich dary a angažovanosť. Môžem povedať, že ešte pri žiadnej zbierke v Košickej arcidiecéze sme nedokázali vyzbierať takúto sumu. Som vďačný veriacim, že reagovali na náš apel a prejavili solidaritu. Všetky tieto peniaze budú použité na pomoc ľuďom na Mukačevskej 7, ktorí si potrebujú vyriešiť svoje bývanie, v čo najkratšej dobe.
V piatok 24. januára 2020 dopoludnia bol  výťažok zbierky symbolicky odovzdaný primátorke Prešova Andrei Turčanovej v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach. Aj ona bola prekvapená výškou vyzbieranej pomoci. Odovzdajte vašim farníkom môj pozdrav a veľké poďakovanie.
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

Otcovia biskupi nás v pastierskom liste povzbudili, aby sme čítali Sväté písmo a komentáre, ktoré majú cirkevné schválenie. Kto by mal záujem o takúto literatúru, ponúkame knihu rozjímaní z evanjelií na každý deň v roku Počuli sme slovo Pánovo. Dva diely spolu stoja 14 eur. Prihláste sa v sakristii.

Na internetovej stránke obecného úradu v Slanci sú videozáznamy z pohrebu d.o. Jozefa Veľasa.

Policajný zbor a policajní duchovní nás prosia, aby sme zvýšili pozornosť na cestách. Najmä vo večerných hodinách treba používať pri prechodoch reflexné prvky. Aj vodičov prosíme o ohľaduplnosť. 


1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

PÔSTNA DISCIPLÍNA

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie: aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa poľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. 

Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy:

§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec

(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie

Zdroj: http://www.dom.rimkat.sk/624/slavnost-nanebovstupenia-pana-prikazany-sviatok/

počítadlo.abz.cz 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár