Kalendár zvozu odpadu

Cirkev a program bohoslužieb - omše

Najsv. Trojica  16.6.2019

    

spoveď

omša

poznámka

Pondelok

  17.6.

Utorok

  18.6.

Streda

   19.6.

N. Mesto

18.00

18.30

Najsv. Kristovho Tela a Krvi

+ kňaz Jozef Veľas

Štvrtok

    20.6.

Sl. Huta

16.30

17.00

+ Vladimír, rodičia a starí rodičia

Slančík

16.30

17.00

+ z rodiny Zeleňákovej

N. Salaš

18.00

18.30

+ z rodiny Tkáčikovej

Slanec

18.00

18.30

+ z ružencového spoločenstva

Piatok

  21.6.

Slančík

16.30

17.00

+ z rodiny Kertésovej

Sl. Huta

18.00

18.30

Mária Visokaiová – 60 rokov života

Slanec

18.00

18.30

+ Ján

Sobota

  22.6.

N. Salaš

16.00

sobášna-N.Salaš

oltáriky-Slanec

Maroš Pichnarčík – Simona Víglaská

Sl. Huta

18.00

18.30

+ z r. Urbanovej, Fogarašovej a Urbanovej

Nedeľa

  23.6.

N. Mesto

08.00

Bohuš Jakab – zdravie a Božie požeh.                    

Slančík

08.00

Rod. Vargova – Božie požehn.    UPC

N. Salaš

09.15

+ Milan Hudák                             UPC

Slanec

09.15

Za veriacich                                    

Ohlášky:
1. Maroš Pichnarčík, syn zomrelého Antona a Márie rod. Gerhatovej, bývajúci v Sl. N. Meste

a Simona Víglaská, dcéra Petra a Jany rod. Perunovej, bývajúca v N. Salaši, ohlasujú sa po druhýkrát.

2. Jozef Gaľan, syn Jozefa a Moniky rod. Matejovej, bývajúci v Tarnove a Katarína Kulíková, dcéra Ľubomíra a Beáty r. Čapovej, bývajúca v Slanci, ohlasujú sa po prvýkrát.

Dnes o 10.30 sú v Trstenom p/Hornáde primície d.p. Rastislava Gönciho.

V utorok o 14.00 bude pohreb zomrelého p. Kináča v Dome nádeje v Slanci.

Na budúcu nedeľu po sv. omši v Slanci, ktorá sa začína o 9.15, bude  – oltáriky.

Pán farár zo sídliska KVP spolu so svojimi veriacimi ďakuje za príspevok 105 eur, ktorý sme im poslali za vianočné oplátky. Každú nedeľu sa tam slúžia sv. omše za dobrodincov.

Policajný zbor a policajní duchovní nás prosia, aby sme zvýšili pozornosť na cestách. Najmä vo večerných hodinách treba používať pri prechodoch reflexné prvky. Aj vodičov prosíme o ohľaduplnosť. 

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

PÔSTNA DISCIPLÍNA

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie: aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa poľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. 

Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy:

§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec

(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie

Zdroj: http://www.dom.rimkat.sk/624/slavnost-nanebovstupenia-pana-prikazany-sviatok/

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár