Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
poskytnutie služieb zodpovednej osoby Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
20.00 €
zriadenie záložného práva Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
blankozmenka Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
35874.24 €
úver Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
35874.24 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-vykurovanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Thermo-Tech s.r.o.
24780.40 €
projekt jednoduchých pozemkových úprav Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: CZIPO s.r.o.
250.00 €
projekt jednoduchých pozemkových úprav Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: CZIPO s.r.o.
500.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
nájom priestorov Odb.: MUDr. Matúš Ondrušek
Dod.: Obec Nový Salaš
95.00 €
poskytnutie nepeňažného daru Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Knižnica pre mládež mesta Košice
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie NFP Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
35874.24 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ing. Daša Polončáková
450.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.64 €
dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
vydanie a dodávka stravných lístkov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Ing. Andrea Michalková
Dod.: Obec Nový Salaš
45.00 €

2017

1 2

2016

1 2

2015

1 2

2014

1 2

2012/2013

1 2

Archív

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár