Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dotácia pre CVČ mimo obce Odb.: MESTO KOŠICE
Dod.: Obec Nový Salaš
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi rok 2019 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
"REŠTART - Príležitosť pre DNO vrátiť sa na trh práce-opatrenie č.2" Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Rekonštrukcia priestorov pre MŠ v obci Nový Salaš Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: JURiS s.r.o.
32778.97 €
finančná dotácia na CVČ mimo obce Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Nový Salaš
40.00 €
dodávka elektriny OM MŠ Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
pripojenie odberného miesta MŠ Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dotácia na projekt "Deň obce Nový Salaš" Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Košický samosprávny kraj
1000.00 €
Stavebné úpravy miestnej komunikácie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: JANEKO s.r.o.
36350.51 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
príspevok z Mimoriadneho fondu Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20000.00 €
nakladanie s komunálnym odpadom v obci Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
atrakcie pre deti Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Maija Leškaničová
160.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25638.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Mária Andiľová
Dod.: Obec Nový Salaš
65.00 €
poskytnutie služieb zodpovednej osoby Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
20.00 €
zriadenie záložného práva Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
blankozmenka Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
35874.24 €
úver Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
35874.24 €
nájom priestorov Odb.: Mgr.Ľudmila Maričáková
Dod.: Obec Nový Salaš
55.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-vykurovanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Thermo-Tech s.r.o.
24780.40 €
projekt jednoduchých pozemkových úprav Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: CZIPO s.r.o.
250.00 €
projekt jednoduchých pozemkových úprav Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: CZIPO s.r.o.
500.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
nájom priestorov Odb.: MUDr. Matúš Ondrušek
Dod.: Obec Nový Salaš
95.00 €
poskytnutie nepeňažného daru Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Knižnica pre mládež mesta Košice
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie NFP Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
35874.24 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ing. Daša Polončáková
450.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.64 €
dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
vydanie a dodávka stravných lístkov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Ing. Andrea Michalková
Dod.: Obec Nový Salaš
45.00 €

2017

1 2

2016

1 2

2015

1 2

2014

1 2

2012/2013

1 2

Archív

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár