Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
zriadenie záložného práva k pohľadávke Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
predfinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
26906.96 €
zabezpečenie triedeného zberu zložiek KO Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
aktivačná činnosť par.12 B Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
aktivačná činnosť par.12 A Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
stavebný dozor "Rekonštrukcia domu smútku" Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Stavebná spoločnosť Košice s.r.o.
480.00 €
servis a údržba Xerox Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Next Team, s.r.o.
0.00 €
Návratná finančná pomoc Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5919.00 €
inzercia v regionálnej tlači Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: REGIONPRESS, s.r.o.
126.00 €
úrazové poistenie MŠ Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
84.00 €
úprava položiek rozpočtu Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NOVICOM s.r.o.
0.00 €
nájom pozemkov Odb.: Agropodnik SLAMOZ spol. s r.o.
Dod.: Obec Nový Salaš
112.44 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Ján Tomko
Dod.: Obec Nový Salaš
30.00 €
nájom priestorov Odb.: Matúš Tomko
Dod.: Obec Nový Salaš
30.00 €
dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
doba trvania zmluvy Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Alžbeta Hudáková
Dod.: Obec Nový Salaš
30.00 €
zmena balíku Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
dotácia na prevádzku MŠ Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Obec Slanská Huta
700.00 €
poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: webex.digital s.r.o.
72.00 €
verejné obstarávanie elektrická energia Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunál-Servis, s.r.o.
50.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
dotácia na CVČ mimo obce pre rok 2020 Odb.: MESTO KOŠICE
Dod.: Obec Nový Salaš
120.00 €
nájom priestorov Odb.: Roman Pach
Dod.: Obec Nový Salaš
45.00 €
nájom priestorov Odb.: Mária Orosová
Dod.: Obec Nový Salaš
12.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
aktivačná činnosť par. 10 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu par. 54 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
12.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
250.96 €
nájom priestorov Odb.: Mária Palková
Dod.: Obec Nový Salaš
30.00 €
služby zodpovednej osoby Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
25.20 €
stravné lístky Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
0.00 €
dodanie prístroja na vodu Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: MINERÁLNE VODY a.s.
0.00 €
zber použitého šatstva Odb.: MMPR, s.r.o.
Dod.: Obec Nový Salaš
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie par.12 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
16.25 €
nájom priestorov Odb.: Jaroslav Dibďák
Dod.: Obec Nový Salaš
17.00 €
nájom priestorov Odb.: Františka Dibďáková
Dod.: Obec Nový Salaš
45.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ing. Daša Polončáková
450.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
vydávanie certifikátov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Disig, a.s.
91.20 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nový Salaš Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
73314.39 €
zabezpečenie menších obecných služieb na rok 2020 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
zabezpečenie menších obecných služieb na rok 2020 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Rekonštrukcia budovy materskej školy Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KLIVENT s.r.o.
10470.01 €
zhotovenie diela "Rekonštrukcia chodníka v obci Nový Salaš" Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Dojuna, s.r.o.
22680.54 €
nájom priestorov Odb.: Emília Štullerová
Dod.: Obec Nový Salaš
30.00 €
nájom priestorov Odb.: Ing. Štefan Kacin
Dod.: Obec Nový Salaš
45.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
dodávka pramenitej vody Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: MINERÁLNE VODY a.s.
5.58 €
dodávka ovocia, zeleniny Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NATWIL-MED s.r.o.
90.00 €
dodanie tovaru Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Mária Orosová
0.00 €
vytvorenie pracovného miesta Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
5263.05 €
dezinfekcia objektov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: AQUA - VIVA Dušan Szabó
20.00 €
finančný dar Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Lucia Kallaiová
100.00 €
finančný dar Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Emília Heronková
100.00 €
finančný dar Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Roland Heronek
100.00 €
nájom priestorov Odb.: Janka Víglaská
Dod.: Obec Nový Salaš
65.00 €
regionálny príspevok Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
24725.00 €
dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
nájom priestorov Odb.: Monika Beľušová
Dod.: Obec Nový Salaš
40.00 €
splatnosť úveru Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Marianna Patriková
Dod.: Obec Nový Salaš
30.00 €
odber, preprava a zhodnotenie BRKO Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
úprav zmluvných podmienok Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
aktivačná činnosť par. 52 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
zapracovanie za účelom získania pracovných návykov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
úrazové poistenie UoZ par. 52 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dodanie stravných lístkov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
0.00 €
zmena v rozpočte projektu Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: JURiS s.r.o.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Mária Orosová
Dod.: Obec Nový Salaš
12.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie par.12 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
13.00 €
poskytnutie finančného príspevku na projekt Rekonštrukcia Domu Smútku Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
27706.96 €
dotácia pre CVČ mimo obce Odb.: MESTO KOŠICE
Dod.: Obec Nový Salaš
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi rok 2019 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
"REŠTART - Príležitosť pre DNO vrátiť sa na trh práce-opatrenie č.2" Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Rekonštrukcia priestorov pre MŠ v obci Nový Salaš Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: JURiS s.r.o.
32778.97 €
finančná dotácia na CVČ mimo obce Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Nový Salaš
40.00 €
dodávka elektriny OM MŠ Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
pripojenie odberného miesta MŠ Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dotácia na projekt "Deň obce Nový Salaš" Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Košický samosprávny kraj
1000.00 €
Stavebné úpravy miestnej komunikácie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: JANEKO s.r.o.
36350.51 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
príspevok z Mimoriadneho fondu Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20000.00 €
Stavebné práce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Darien, s.r.o.
35631.98 €
nakladanie s komunálnym odpadom v obci Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
atrakcie pre deti Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Maija Leškaničová
160.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25638.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Mária Andiľová
Dod.: Obec Nový Salaš
65.00 €
poskytnutie služieb zodpovednej osoby Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
20.00 €
zriadenie záložného práva Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
blankozmenka Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
35874.24 €
úver Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
35874.24 €
nájom priestorov Odb.: Mgr.Ľudmila Maričáková
Dod.: Obec Nový Salaš
55.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-vykurovanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Thermo-Tech s.r.o.
24780.40 €
projekt jednoduchých pozemkových úprav Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: CZIPO s.r.o.
250.00 €
projekt jednoduchých pozemkových úprav Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: CZIPO s.r.o.
500.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
nájom priestorov Odb.: MUDr. Matúš Ondrušek
Dod.: Obec Nový Salaš
95.00 €
poskytnutie nepeňažného daru Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Knižnica pre mládež mesta Košice
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie NFP Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
35874.24 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ing. Daša Polončáková
450.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.64 €
dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
vydanie a dodávka stravných lístkov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
0.00 €
nájom priestorov Odb.: Ing. Andrea Michalková
Dod.: Obec Nový Salaš
45.00 €

2019

  2018

   2017

   1 2

   2016

   1 2

   2015

   1 2

   2014

   1 2

   2012/2013

   1 2

   Archív

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:30 - 15:30
   Utorok: 08:30 - 15:30
   Streda: 08:30 - 15:30
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 08:30 - 15:30

   Fotogaléria

   Kalendár