Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Materská škola

telefónne číslo: 055/7291181

Materská škola - základné informácie

 13.04.2023

Materská škola NOVÝ SALAŠ

Nový  Salaš 83

044 17  Slanec 

e-mail: msnovysalas@gmail.com

Telefón: 055/7291181

Príslušnosť k školskému úradu: Spoločný školský úrad Beniakovce

Telefón: Školský úrad Beniakovce

Kmeťova 20, Košice

tel.: 055/7980824, 0915334884

e-mail: magdalena.macikova@soubeniakovce.sk

Zriaďovateľ MŠ: Obec Nový Salaš

Starosta obce Nový  Salaš: Mgr. Martina Pachová

Riaditeľka školy: Xénia Tomková

Učiteľky:  sl. Soňa Urbanová

               

Upratovačka ½ úv: p. Michaela  Bačová 

Kuchárka ½ úv:      p. Michaela  Bačová

Základné informácie

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY JE V PRACOVNÝCH DŇOCH

od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Zameranie materskej školy

Materská škola Nový Salaš je bez právnej subjektivity, jej zriaďovateľom je Obec Nový Salaš. Je to jednotriedna materská škola s heterogénnou triedou (deti od 3 do 6 rokov), s celkovou kapacitou 17 detí, ktorá zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom  spravidla vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola svoje ciele, obsah výchovy a vzdelávania zameriava na oblasť environmentálnej  a jazykovej výchovy a na zachovávanie ľudových tradícií. Rozvíjanie komunikačných zručností (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie ) detí predškolského veku patrí medzi dominanty k príprave na vstup do ZŠ. Sú zároveň diagnostickým prostriedkom školskej zrelosti, čo je spolu so školskou spôsobilosťou podmienkou vstupu do ZŠ .

MŠ Sedmokráska sa nachádza v strede obce Nový Salaš. Obklopuje ju tiché a príjemné prírodné prostredie Slanských vrchov. Výhodná poloha materskej školy a prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto má ŠVP  názov Sedmokráska.

Prečo je logom našej MŠ práve Sedmokráska? Desiatky bielych drobných kvietkov, ktoré zdobia záhradky, lúky a ich okolie, sú považované za vyjadrenie čistého srdca a nevinnosti.  Naše deti v materskej škole sú takýmito drobnými kvietkami. Sú čisté a nevinné.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár