Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Materská škola

telefónne číslo: 055/7291181

Prehľad o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

 13.04.2023

                                      Prehľad o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Dieťa

Požadované doklady od rodiča

Nové, bez ohľadu na jeho vek

žiadosť o prijatie

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní

Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši

5 rokov veku

Žiadne

Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši

5 rokov veku

žiadosť o prijatie

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní

Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši

6 rokov veku ale nedosiahlo školskú spôsobilosť

písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast  

informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši

6 rokov veku ale nedosiahlo školskú spôsobilosť

žiadosť o prijatie

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní

     plus

písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a 

informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) nedovŕši 5 rokov veku ale rodičia požiadajú aby plnilo povinné predprimárne vzdelávanie

  • žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku,
  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2022 (vrátane) nedovŕši 5 rokov veku ale rodičia požiadajú aby plnilo povinné predprimárne vzdelávanie

žiadosť o prijatie

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní

    plus

žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku,

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2022 (vrátane) dovŕši

6 rokov veku ale vzhľadom na jeho zdravotný stav rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov

žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov a prílohou k nej je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2022 (vrátane) dovŕši

6 rokov veku ale vzhľadom na jeho zdravotný stav rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov

žiadosť o prijatie

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní

žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov a prílohou k nej je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2022 (vrátane) dovŕši

6 rokov veku ale rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania na základe žiadosti

žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona obsahujúca všetky požadované informácie uvedené v § 28b ods. 5 školského zákona spolu s individuálnym programom vzdelávania vypracovaným v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa

Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2022 (vrátane) dovŕši

6 rokov veku ale rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania na základe žiadosti

žiadosť o prijatie

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní

žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona obsahujúca všetky požadované informácie uvedené v § 28b ods. 5 školského zákona spolu s individuálnym programom vzdelávania vypracovaným v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa

Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2022 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale vzhľadom na zdravotný stav sa nebude môcť vzdelávať

písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár