Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Cirkev a program bohoslužieb - omše

24.  NEDEĽA     17.9.2023

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

Pondelok

 18.9.

Slančík

17.30

18.00

 Janka a Matúš – zdravie Božia pomoc

PB

Utorok

 19.9.

Sl. Huta

17.30

18.00

+ Johana, Adam

PB

Streda

Slanec

17.30

18.00

+ Rozália, Juraj, Štefan

JK

Štvrtok

21.9.

N. Salaš

17.30

18.00

Sv. Matúša

+ Štefan Kacin

PB

Piatok

22.9.

N. Mesto

17.30

18.00

+ Mária Ivaňáková

PB

Slanec

17.30

  18.00

+ Iveta

JK

Sobota

23.9.

Sl. Huta

17.30

18.00

Stanislav, Blažej, Janka s rod. - ZaBP

PB

Nedeľa

24.9.

Slančík

09.15

Michal – zdravie a Božia pomoc

JK

N. Mesto

09.15

+ Jozef, Emília Tomkoví

PB

N. Salaš

10.30

Rodina Sochova – ZBP, ochr. P.M.

JK

Slanec

10.30

Andrej, Mária, Adam - ZaBP

PB

Dnes ste prispeli na Rádio Lumen. PBZ.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť u kňazov. Prosíme, aby ste vyplnenú prihlášku odovzdali kňazom do budúcej nedele 24. septembra.

Vyhlásenie KBS k voľbám.

Prosíme manželov, ktorí sa tohto roku dožívajú 50, 55, 60 a viac rokov manželstva a majú záujem o stretnutie s o. arcibiskupom dňa 8.10., aby sa prihlásili v sakristii.

Dňa 10. septembra 2023 bude v poľskej Markovej (blízko Rzeszowa) blahorečená rodina Jozefa a Viktórie Ulmovcov vyvraždená v r. 1944 nacistami. Na slovenskej podstránke https://ulmowie.pl/domov/ nájdete viaceré informácie i inšpirácie.  

Prihlásenie na blahorečenie tejto prvej rodiny v histórii Cirkvi. prebieha do 15. júla 2023 na https://ulmowie.pl/informacie-blahorecenia-rodiny-ulmovcov/

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17


1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/kalendare/c/liturgicky-kalendar-rimskokatolickej-cirkvi

počítadlo.abz.cz 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár