Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

 11.02.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

kód odpadu názov odpadu množstvo v tonách kód
 1. 20 03 07 Objemný odpad 3,44 D1
2. 20 03 01 Zmesový kom. odpad 32,374 R1
3. 20 03 01 Zmesový kom. odpad 14,751 R1
4. 20 01 01 Papier a lepenka 0,956 R3
5. 20 01 02 Sklo 1,642 R5
6. 20 01 03 Viacvrs.komb.materiály 0,014 R3
7. 20 01 39 Plasty 2,292 R3
8. 20 01 40 Kovy 0,025 R4
9. 20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,16 R 4
10. 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,538 R 4
11. 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné  2,448 R 4
12. 20 01 10 Šatstvo 2,37 R3
celkové množstvo : 61,01
úroveň vytriedenia:
ÚVKO 17,12% zaokr.na 2 des.miesta
V Novom Salaši, 11.2.2019
Spracoval:      Ing. Andrea Michalková

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár