Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 19.02.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za rok 2019
kód odpadu názov odpadu množstvo v tonách kód
 1. 20 03 07 Objemný odpad 2,64 D1
2. 20 03 01 Zmesový kom. odpad 36,784 R1
3. 0
4. 20 01 01 Papier a lepenka 0,454 R3
5. 20 01 02 Sklo 3,774 R5
6. 20 01 03 Viacvrs.komb.materiály 0,023 R3
7. 20 01 39 Plasty 3,139 R3
8. 20 01 40 Kovy 0,047 R4
9. 20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,14 R 4
10. 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,65 R 4
11. 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné  2,985 R 4
12. 20 01 10 Šatstvo 2,25 R3
celkové množstvo : 52,886
v tonách v kg
čitateľ : 13,462 13 462,000 vytriedené zložky KO
menovateľ: 52,886 52 886,000 všetok KO podľa hlásenia
úroveň vytriedenia:
ÚVKO 25,45% zaokr.na 2 des.miesta
V Novom Salaši, 19.2.2020
Spracoval:      Ing. Andrea Michalková

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár