SlovenskýEnglish

Natur-Pack

natur-pack

ODVOZ ODPADU

 • Sklo
  13. JÚL 2024
  dnes
 • Komunál
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  03. AUG 2024
  Sobota
 • Papier
  07. SEP 2024
  Sobota
NOVÝ SALAŠ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Nový Salaš

Obec Nový Salaš leží v južnej časti Slanských vrchov v eróznej kotline potoka Terebľa, na východnej časti úpätia vrchu Dobrák. Leží na rovnobežke 48 stup. 30 min. severnej šírky a na poludníku 21 stup. 20 min. východnej dĺžky. Nadmorská výška stred obce 350 m, v chotári 290 - 458 m. Celý chotár je pahorkatinový. Má hnedú lesnú pôdu, prevažne kamenistú. Je obkľúčený treťohornými andezitovými kopcami porastenými bujnými listnatými lesmi. Na západnej časti nad obcou čnie kopec Dobrák 836 m vysoký, na juhozápad Malý Milič 807 m a na juh Veľký Milič vysoký 896 m, kde pramení jedno rameno potoka Terebľa. Na juhovýchod od obce je vrch Stopková hora (Sárhegy) 609 m vysoká, ktorá je opradená povesťami, že pod ňou táborila s vojskom Mária Terézia, kde zakopala zlatú podkovu. Z východnej strany je hrebeňovitý kopec Krásna Hanča. Na severovýchodnej strane sa tiahne kopec Krásny hrob (Sepsír). Pri sútoku dvoch ramien potoku Terebľa je kopec pomenovaný Madejova posteľ. Na východe končí chotár povesťami opradeným kopcom Zámčiskom (Hardičkou). Úzkym útesom pozdĺž potoka, ktorý preteká cez obec, vedie kľukatá cesta na sever, ktorou sa dostaneme do Slanca.