SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ Nový Salaš

 

 

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
               
                                         Výsledková listina - dievčatá    
                                                Halová súťaž MH - Čaňa 24.3.2018    
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 9 Poproč 47,90 58,16 25,88 -4,00 127,94
2. 18 Kecerovce 56,94 73,44 23,91 -2,00 152,29
3. 7 Ďurďošík 52,75 70,69 35,06 -6,00 152,50
4. 5 Rozhanovce 56,66 79,06 28,97 -6,00 158,69
5. 12 Rákoš 54,44 81,03 23,87 0,00 159,34
6. 19 Moldava nad Bodvou 72,21 71,31 42,03 -6,00 179,55
7. 10 Nový Salaš 55,31 98,06 48,06 -4,00 197,43
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
             
                               Uzlová štafeta - Pretek jednotlivca   
                                        Čaňa - 24.3.2018 - dievčatá    
Miesto Meno a priezvisko DHZ Čas Tr.body Výh.b. Výsl. čas
1. Bianka Hutkaiová Čečejovce 17,44 0,00 0,00 17,44
2. Daniela Kliková Ďurďošík 19,62 0,00 -0,50 19,12
3. Nikoleta Weisserová Čižatice 20,94 0,00 -1,00 19,94
4. Sofia Schmotzerová Poproč 21,50 0,00 -1,00 20,50
5. Alexandra Pástorová Rákoš 20,53 0,00 0,00 20,53
6. Timea Mrázková Košická Polianka 22,65 0,00 -1,00 21,65
7. Alexandra Modžová Moldava nad Bodvou 24,00 0,00 -2,00 22,00
8. Nikola Godušová Kecerovce 25,25 0,00 -1,50 23,75
9. Monika Dancáková Rozhanovce 27,90 0,00 -3,00 24,90
10. Sarah Kallaiová Nový Salaš 25,47 0,00 -0,50 24,97
11. Nika Matisová Rákoš 26,39 0,00 0,00 26,39
12. Monika Miklošková Slanská Huta 29,47 0,00 0,00 29,47
13. Lucia Balogová Jasov 34,25 0,00 -2,00 32,25
14. Elenka Dulinová Čižatice 36,84 0,00 -4,00 32,84
15. Žofia Chladná Paňovce 44,97 0,00 -2,50 42,47
16. Timea Červeňáková Bidovce 44,85 0,00 -1,00 43,85
17. Anna Jacková Zlatá Idka 65,47 0,00 -2,50 62,97

 

               Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Košice - okolie
                 
  Výsledková listina - dievčatá
  Chodbovica - Poproč  17.február 2018
                 
  Poradie   Štartovacie číslo DHZ-ZŠ Nameraný čas  Trestné body Výhodové body Výsledný čas
  1   10 Poproč 228,66 0 -4 224,66
  2   9 Rákoš 301,57 10 -2 309,57
  3   11 Kecerovce 309,78 10 -4 315,78
  4   12 Rozhanovce 313,12 15 -6 322,12
  5   14 Nový Salaš 314,31 20 -4 330,31
  6   1 Moldava nad Bodvou 367,37 80 -6 441,37

 

               Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Košice - okolie
                 
  Výsledková listina - chlapci
  Chodbovica - Poproč  17.február 2018
                 
  Poradie   Štartovacie číslo DHZ-ZŠ Nameraný čas Tresné body Výhodové body Výsledný čas
  1   6 Čižatice 227,90 10 -2 235,90
  2   10 Poproč 227,60 15 -2 240,60
  3   5 Čečejovce  258,06 10 -4 264,06
  4   7 Košická Polianka 274,13 0 -2 272,13
  5   8 Ďurďošík 248,44 30 -2 276,44
  6   2 Slanská Huta 285,28 30 -2 313,28
  7   9 Rákoš B 317,31 10 -2 325,31
  8   9 Rákoš A 312,47 25 -2 335,47
  9   14 Nový Salaš 350,59 10 -6 354,59
  10   3 Zlatá Idka  327,84 45 -4 368,84
  11   11 Kecerovce 358,43 20 -6 372,43
  12   4 Medzev 420,72 45 -8 457,72
  13   13 Paňovce 497,59 45 -12 530,59
                 
  Mimo súťaž Paňovce B 508,41 15 0 523,41

 

                     Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
                                Jesenný zraz MH - Herľany 15.9.2017  
  Chlapci          
P.č. DHZ - ZŠ Br. pr. Dvojice Has. pr. V.body Výsl. čas
1 Ďurďošík 194,8 59,78 0 -2 252,56
2 Poproč 201,5 67,88 0 -2 267,35
3 Rozhanovce "A" 211,3 71,19 0 -4 278,47
4 Herľany 222,9 70,28 0 -2 291,22
5 Čečejovce 241 67,72 0 -6 302,69
6 Jasov 248,9 76,6 0 -6 319,48
7 Nový Salaš 246,9 83,69 0 -8 322,59
8 Rákoš "A" 252,2 80,53 0 -2 330,69
9 Slanská Huta 265,2 77,78 0 -8 334,97
10 Slančík 267,9 87,37 0 -12 343,24
11 Košická Polianka 271,1 81,28 0 -6 346,41
12 Ruskov 262 100,4 0 -10 352,41
13 Rákoš B" 261,4 104,1 0 -4 361,47
14 Kecerovce 296,8 125,7 0 -10 412,43
15 Moldava nad Bodvou 502 84,16 0 -8 578,19
16 Čižatice 203,8 57,93 500 -2 759,77
17 Rozhanovce "B" 280,1 76,38 500 -12 844,45
               Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
                          Jesenný zraz MH - Herľany 15.9.2017  
  Dievčatá          
  Dievčatá          
P.č. DHZ - ZŠ Br. pr. Dvojice Has. pr. V.body Výsl. čas
1 Poproč 252,4 68,16 0 -6 314,57
2 Ďurďošík 250,1 78,9 0 -6 322,96
3 Nový Salaš 248,3 81,81 0 -4 326,15
4 Rozhanovce 263,1 84,57 0 -8 339,66
5 Jasov 269,4 84,72 0 -10 344,09
6 Ruskov 252,9 104,6 0 -10 347,5
7 Čižatice 276,3 73,21 0 -2 347,52
8 Herľany 245,9 104,9 0 -2 348,76
9 Kecerovce 273,6 80,72 0 -4 350,29
10 Slanská Huta 266,9 90,41 0 -6 351,28
11 Rákoš 268,1 88,09 0 -2 354,16
12 Malá Ida 272,5 98,75 0 -4 367,28

 

                   Územná organizácia DPO SR Košice-okolie  
  Jesenný zraz - Pretek jednotlivcov - Herľany 15.9.2017
  Chlapci        
P.č. Meno a priezvisko DHZ Čas v. body výsledný čas
1. Erik Koch Čižatice 15,03 0 15,03
2 Jakub Palša Ďurďošík 15,5 0 15,5
3 Ján Michalko Nový Salaš 20,66 -0,5 20,16
           
           
           
                   Územná organizácia DPO SR Košice-okolie  
  Jesenný zraz - Pretek jednotlivcov - Herľany 15.9.2017
  Dievčatá        
           
P.č. Meno a priezvisko DHZ Čas v. body výsledný čas
1. Eva Čiripová Malá Ida 17,25 0 17,25
2 Lea Kallaiová Nový Salaš 17,90 0 17,90
           


Kecerovský pohár - Kecerovce 29.8.2017 

                       Ligová súťaž MH "Kecerovský pohár" - Kecerovce 29.08.2017  
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 7 Čižatice  42,38 58,22 21,64 -2,00 120,24
2. 4 Ďurďošík  41,93 63,69 41,12 -2,00 144,74
3. 10 Čečejovce  54,03 72,19 28,97 -2,00 153,19
4. 5 Rozhanovce - A 42,94 63,28 51,15 -4,00 153,37
5. 11 Rákoš 48,56 80,88 29,81 -2,00 157,25
6. 6 Poproč  44,84 75,60 46,28 -2,00 164,72
7. 5 Rozhanovce - B 47,54 68,69 41,34 10,00 167,57
8. 9 Nový Salaš 48,97 76,54 48,35 -4,00 169,86
9. 8 Moldava nad Bodvou 61,44 84,00 36,40 -8,00 173,84
10. 3 Košická Polianka 45,00 85,59 48,39 -4,00 174,98
11. 2 Kecerovce - B 52,47 91,16 32,64 20,00 196,27
12. 1 Slančík 59,09 80,19 70,71 -12,00 197,99
13. 2 Kecerovce - A 53,44 99,40 59,34 -8,00 204,18

 

             Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Košice - okolie
               
                                         Výsledková listina - dievčatá    
                      Ligová súťaž MH "Kecerovský pohár" - Kecerovce29.08.2017  
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 2 Kecerovce 58,94 66,54 25,36 -6,00 144,84
2. 6 Poproč 49,59 68,00 41,00 -6,00 152,59
3. 11 Rákoš - A 55,44 70,19 30,00 -2,00 153,63
4. 5 Rozhanovce 53,12 84,22 25,89 -8,00 155,23
5. 4 Ďurďošík 51,78 80,28 32,91 -8,00 156,97
6. 9 Nový Salaš  50,71 84,66 26,86 -4,00 158,23
7. 7 Čižatice 48,00 80,69 40,91 -4,00 165,60
8. 11 Rákoš - B 53,37 90,31 27,07 -2,00 168,75

 

1. Bianka Hutkaiová Čečejovce 14,85 0,5 14,35
2 Nikola Weiserová Čižatice 19,27 1,5 17,77
3 Dorota Drotárová Rákoš 19.1 0,5 18,76
4 Nikola Godušová Kecerovce 21,92 2 19,92
5 Alexandra Pastorová Rákoš 20,44 0,5 19,94
6 Monika Dancáková Rozhanovce 23,87 3,5 20,37
7 Radka Semaničová Kecerovce 21,46 0,5 20,96
8 Lea Kallaiová Nový Salaš 21,33 0 21,33
9 Sofia Schmotzerová Poproč 25,73 1,5 24,23
10 Daniela Kliková  Ďurďošík 25,24 1 24,24
11 Daniela Richterová Moldava n. B. 31,74 0,5 31,24
12 Natália Hudáková Koš. Polianka 32,8 1 31,80
13 Tereza Nožičková Slančík 91,76 3,5 88,26
           
           
                      SÚŤAŽ  JEDNOTLIVCOV  
    Uzlová štafeta    
                                    Kecerovský pohár - 9. ročník - 29.08.2017  
           
1. Erik Koch Čižatice 17,27 0 17,27
2. Jozef Dancák Rozhanovce 20,15 1 19,15
3. Jakub Palša Ďurďošík 20.1 0,5 20,18
4. Oliver Kocelko Rákoš 24,09 0,5 23,59
5. Ján Michalko Nový Salaš 28,52 1 27,52
6. Samuel Semanič Kecerovce 30,08 2,5 27,58
7. Frederik Rick Poproč 30,49 0 30,49

 

Školenie z dôvodu nesprávneho používania protipovodňových bariér 

29.7.2017 jazero medzi obcami Nižná a Vyšná Kamenica

 

 

11. ročník Memoriál Ing. Imricha Tomka Nový Salaš 

 

 

Okresná súťaž DHZ Ruskov 

(chlapi, ženy)

 

 

3.ročník súťaže mladých hasičov ,,Čečejovský pohár,,

17. júna 2017

 

 

 

Územné kolo hry Plameň 2017 

Sedlice 26. mája 2017

 

 

Obvodná súťaž DZH Turňa nad Bodvou

V obci Turňa nad Bodvou sa konala dňa 14.5.2017 obvodná súťaž hasičov, ktorej sa zúčastnilo aj naše družstvo žien a mužov. Znova sme potvrdili to, že hasičstvo je v nás hlboko zakorenené. Napriek skutočnosti, že ženy cvičili raz - deň pred súťažou a muži si rozdeľovali posty až na ihrisku, musíme konštatovať, že 3. miesto žien a 4. miesto mužov je "klobúk dole" krásnym výsledkom. Nie je predsta dôležité vyhrať, ale vedieť a zúčastniť sa.

 

Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a boli ochotní sa tejto súťaže zúčastniť a reprezentovať tak aj našu obec. :-)))

 

Súťaž mladých hasičov Plameň 2017

V obci Poproč sa konala dňa 12.5.2017 halová súťaž mladých hasičov, na ktorej mal náš dobrovoľný hasičský zbor svojich zástupcov. Súťaže sa zúčastnili dievčatá a získali krásne  

3. MIESTO !

Keďže sme boli prítomní "na mieste činu", musíme konštatovať šikovnosť a rýchlosť našich dievčat. V porovnaní s ostatnými oveľa staršími dievčatami, boli na dievčatá HVIEZDY! Troška nás mrzia tie trestné body, aj keď rozhodnutie rozhodcov je troška polemické, ale musíme to rešpektovať a hlavne sa z toho poučiť.

Touto cestou chceme poďakovať aj Barbarke Herteľovej, že sa dievčatám venovala :-)))

Halová súťaž mladých hasičov Čaňa

V obci Čaňa sa konala dňa 11.3.2017 halová súťaž mladých hasičov, na ktorej mal náš dobrovoľný hasičský zbor svojich zástupcov. Súťaže sa zúčastnili 2  družstvá dievčat a jedno družstvo chlapcov.

Naše dievčatá  "A" skončili na 1. MIESTE !

Dievčatá "B" skončili na peknom 7. mieste a chlapci na peknom 11. mieste.

 

Gratulujeme a ďakujeme za účasť a reprezentáciu obce :-)

       Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
               
                                         Výsledková listina - dievčatá    
                                                 Halová súťaž MH - Čaňa 11.3.2017    
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 1 Nový Salaš "A" 48,09 53,56 30,03 -4,00 127,68
2. 7 Rákoš "A" 50,22 56,75 23,60 -2,00 128,57
3. 2 Kecerovce 52,65 56,03 29,22 -6,00 131,90
4. 13 Čižatice 50,56 68,47 28,00 -6,00 141,03
5. 4 Rozhanovce 54,25 73,00 26,72 -8,00 145,97
6. 14 Poproč 52,97 61,88 39,53 -4,00 150,38
7. 1 Nový Salaš "B" 72,69 72,50 30,91 -10,00 166,10
8. 6 Slanec 62,59 65,71 49,09 -8,00 169,39
9. 7 Rákoš "B" 55,62 77,09 43,56 -4,00 172,27
10. 11 Malá Ida 51,12 63,66 73,25 -2,00 186,03
11. 9 Slanská Huta 73,00 64,28 56,81 -6,00 188,09
12. 5 Ruskov 63,00 97,16 52,60 -4,00 208,76
               
        Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
               
                                          Výsledková listina - chlapci    
                                                 Halová súťaž MH - Čaňa 11.3.2017    
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta  body čas
1. 13 Čižatice "A" 44,50 50,44 23,28 -2,00 116,22
2. 16 Čečejovce 45,96 56,90 24,28 -4,00 123,14
3. 14 Poproč "A" 44,21 54,38 28,21 0,00 126,80
4. 20 Ďurďošík 47,56 58,44 25,41 -2,00 129,41
5. 4 Rozhanovce "B" 52,47 63,53 26,25 -8,00 134,25
6. 4 Rozhanovce "A" 62,46 59,84 28,97 -2,00 149,27
7. 6 Slanec 48,03 67,46 38,06 -4,00 149,55
8. 13 Čižatice "B" 52,03 61,90 39,84 -4,00 149,77
9. 15 Herľany 51,43 61,72 44,09 -2,00 155,24
10. 7 Rákoš 51,93 60,60 45,97 -2,00 156,50
11. 1 Nový Salaš 58,34 63,69 38,91 -4,00 156,94
12. 17 Košická Polianka 63,66 65,91 32,13 -4,00 157,70
13. 9 Slanská Huta 47,40 64,69 57,44 -6,00 163,53
14. 12 Jasov "A" 50,65 68,09 54,96 -6,00 167,70
15. 18 Moldava nad Bodvou 59,00 65,63 53,87 -10,00 168,50
16. 14 Poproč "B" 57,59 68,79 51,19 -6,00 171,57
17. 3 Medzev "A" 55,50 66,57 60,00 -8,00 174,07
18. 8 Zlatá Idka 54,40 80,12 46,87 -2,00 179,39
19. 10 Rešica 51,21 91,69 42,78 -4,00 181,68
20. 2 Kecerovce 55,25 88,31 65,12 -8,00 200,68
21. 19 Slančík 71,56 78,50 63,35 -10,00 203,41
22. 3 Medzev "B" 60,88 93,90 70,53 -6,00 219,31
23. 12 Jasov "B" 68,50 86,57 72,31 0,00 227,38

 

 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana  - Okresný výbor Košice – okolie

O r g a n i z a č n é    z a b e z p e č e n i e

a

P O Z V Á N K A

na obvodné súťaže dobrovoľných hasičských zborov v okrese Košice – okolie v roku 2016

pre HD dospelých a dorastu

OV DPO Košice – okolie v spolupráci s  OcÚ a DHZ Kráľovce, Vyšný Medzev, Kokšov Bakša uskutočnia obvodné súťaže DHZ v dňoch 7.mája 2016 – v obci Kráľovce, 22. mája 2016 – v obci Vyšný Medzev  a 18. júna 2016 -  v obci Kokšov Bakša.

 

Súťažné kategórie:

          Súťažiť sa bude v kategóriách muži a ženy (nad  18 rokov – pričom v kategóriach dospelých môžu súťažiť traja členovia mladší ako 18 rokov )a dorastenci, dorastenky (15 – 18 rokov – pričom v deň konania súťaže nesmie mať dorastenec- dorastenka 19 rokov  a viac). V deň konania súťaže môžu traja súťažiaci z dorasteneckého družstva súťažiť aj za družstvo dospelých (čiže za obe družstvá) pri dodržaní stanovených podmienok s podmienkou nahlásenia pri prezentácii.

Vo všetkých kategóriách má družstvo 9 (deväť) členov  ( veliteľ + 7 členov + náhradník )

Súťažné disciplíny a pravidlá súťaže:

1. Požiarny útok s vodou

          PÚ vykoná družstvo v počte 7 členov + veliteľ podľa Súťažného poriadku DPO SR s platnosťou od 1.1.2008 s novelizáciou 30.11.2013. Motorová striekačka (PPS) musí byť schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. HD musí použiť pretlakový ventil.  

         U všetkých HD prihlásených do obvodnej súťaže(vo všetkých kategóriách) nieje možné naštartovať PPS pred  povelom ŠTART. Štartovanie bude pomocou pištole (pevný štart) – bez fotobunky pre oba kategorie.

         Uloženie náradia na základni (aj hadíc)je ľubovoľné, no nesmie však prečnievať cez základňu okrem savíc, ktoré môžu prečnievať najviac 100 cm. Medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu.  Sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže, po vytiahnutí z nádrže. Nasávacie hadice (savice) musia byť vzájomne zoskrutkované resp. jedna savica musí byť naskrutkované na hrdle stroja a môžu sa rozpojiť až na pokyn rozhodcu. Je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok.

         2. Štafetový beh 8 x 50 m. -  Vykonávanie disciplíny v zmysle  súťažného poriadku DPO SR s platnosťou od 30.11.2013. Trať štafety bude ovál – behá sa smerom doľava.

Časový plán a rozdelenie družstiev na obvodných súťažiach:

 

1 – obvodná súťaž DHZ – 5. júna 2016 – 800 hod.- Kráľovce – futbalové ihrisko

Bačkovík, Boliarov, Bunetice, Čižatice, Herľany, Kecerovce, Kecerovský Lipovec,  Mudrovce, Opiná, Rankovce, Vtáčkovce, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Chrastné, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Kysak, Kráľovce, Obišovce, Opátka,  Nová Polhora, Ploské, Vajkovce

2 – obvodná súťaž DHZ – 22. mája 2016 – 800 hod.- Vyšný Medzev – futbalové ihrisko

Perín, Nižný Lanec, Rešica, Komárovce, Kechnec, Veľká Ida, Buzica, Moldava nad Bodvou, Mokrance, Čečejovce, Cestice, Paňovce, Janík, Péder, Debraď, Turňa nad Bodvou, Háj, Hačava, Drienovec, Zádiel, Dvorníky-Včeláre, Hosťovce, Chorváty, Žarnov, Turnianska Nová Ves, Medzev, Lucia Baňa, Štós, Jasov, Malá Ida, Novačany,  Nižný Klatov Rudník, Hodkovce, Šemša, Zlatá Idka, Hyľov, Vyšný Klatov

3 – obvodná súťaž DHZ – 18 júna 2016 – 800 hod.- Kokšov Bakša – futbalové ihrisko

Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Slančík, Nový Salaš, Kalša, Bidovce, Čakanovce, Ďurďošík, Trsťany, Svinica, Košický Klečenov, Vyšná Kamenica, Nižná Kamenica, , Gyňov, Nižná Hutka, Ždaňa, Skároš, Kokšov-Bakša, Nižná Myšľa, Olšovany, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj,  Ďurkov, Sady nad Torysou, Košická Polianka, Ruskov, Belža, Haniska, Sokoľany, Valaliky

 

Štáb súťaže :

 

 

Hlavní rozhodcovia:

Veliteľ súťaže : Miroslav Semanič         Tajomník súťaže: Perla Barčáková

Zástupcovia veliteľa súťaže:                 1. kolo –   Kráľovce            – Peter Vajda

                                                                           2. kolo –   Vyšný Medzev   – Ing. Gerhard Ballasch

Štartér:Ing. Miroslav Turčanik           3. kolo –   Kokšov – Bakša – Štefan Novotný

Hlavný rozhodca :Ladislav Kucharčík          Rozhodca časomiery: Daniel Kunc

Hlavní rozhodcovia disciplín:L. Výrostko, V. Kunc, L. Sabo, Ing. Štuller

Rozhodcovia:

 Karol Schmer, Bartolomej Mižák,  Martin Benedik, Štefan Olajoš,  Stanislav Volčko,  Andrej Bertoš, Július Kačmarik, Jaroslav Bokor, Marko Kudlík, Jozef Benedik, Ľubomír Hrehor, Ľuboš Palša, Slavomír Frištik, Dávid Barčák, Ing. Tomáš Krížek, Alexej Veselý, Ján Ivan, Vladimír Uhrín, Radoslav Dzuro, Mgr. Katarína Harčáriková, Slavomír Hužvár, Richard Volčko, Maxim Štec, Roland Kováč, Peter Štefan, Tibor Kristian, Silvia Frištiková, Mgr. Ľubomíra Dulinová, Branislav Domonkoš, Bc. Ján Čislák, Imrich Ivan, Róbert Mikloško, Ing. Viktor Kőnig, Vlastimil Kocelko, Adam Semanič, Ondrej Matej ml.

Vstup. kontrola  Prezentácia:

Sčítacia komisia:

Stravov. komisia:

Rozhlas:

Terézia Ivanová, Ing. Beáta Turčaniková

Perla Barčáková, Mgr. Veronika Čisláková

Erika Baňačkaiová, Mgr, Matúš Tomko

Štefan Mariščák, Pavel Binár

Mgr. Jozef Beňa

Výstroj :

Súťažiaci:Jednotná rovnošata u ktorej spodný odev zakrýva lýtka a vrchný ramená! Vhodná šnurovacia obuv /pracovná, alebo športová/. Pri PÚ musí súťažiaci používať ľahký služobný , alebo bojový  opasok umiestnený na vrchnej časti odevu a na ochranu hlavy  prilbu spĺňajúcu podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia. V štafete ak použije jeden súťažiaci opasok, musí aj celé HD.

Rozhodcovia:Vychádzkové rovnošaty s doplnkami podľa počasia.

Doprava:

Vlastnými dopravnými prostriedkami. OV DPO cestovné nehradí.

Bezpečnosť a disciplína :

         Účastníci súťaže sú poistení v rámci prípravy na súťaž ako aj na samotnej súťaži vrátane cesty tam a späť. Sú však povinní dodržiavať zásady bezpečnosti, predpísanú výstroj a výzbroj. Prísne sa zakazuje požitie alkoholických nápojov a iných podporných prostriedkov pred a počas súťaže.

         OVŠ žiada družstvá o disciplinované a športové vystupovanie pred, počas a po obvodnej súťaží  DHZ voči sebe, súperom, rozhodcom a štábu súťaže. Prísne sa zakazuje členom HD úmyselné odhodenie časti výstroja (prilby, prúdnice atď.) počas pokusu  a tesne po jeho vykonaní resp. pri neplatnom pokuse.V opačnom prípade hrozí vylúčenie zo súťaže celému HD.

Protesty :

Protest je možné podať hlavnému rozhodcovi disciplíny do 10 minút od skončenia pokusu s vkladom 10,- €. Protest sa môže týkať len vlastného HD v súvislosti s porušením súťažného poriadku. Odvolávaciu komisiu tvorí štáb súťaže.

Stravovanie:

Zabezpečuje a hradí OV DPO v spolupráci s Obecnými úradmi pre 9 členov HD, vodiča, starostu obce, a predsedu DHZ

Upozornenia :

 

1- Na základe rozhodnutia predsedníctva OV je určený štartovný poplatok 7 €, ktoré treba odovzdať pri prezentácii, kde obdržíte potvrdenie o zaplatení.

2- Pred vykonaním súťažných disciplín sa vykonaná kontrola totožnosti u každého HD. Súťažiaci musia predložiť OP a členský preukaz s nalepenou členskou známkou na rok 2016. Ak má DHZ  viac družstiev, musia nastúpiť na plnenie disciplín spoločne (aj HD, ktoré využijú zaradenie troch súťažiacich v dvoch HD).

3- účasť na inej obvodnej súťaží, ako je určené možno len v nutných prípadoch po prijatí písomnej žiadosti a jej schválení OV DPO.

4- najneskôr do 7 dní pred konaním obvodnej súťaže je potrebné bezpodmienečne nahlásiť počty družstiev na obvodnú súťaž na OV DPO – Tel.: 0918 790 367  za účelom zabezpečenia stravy. (Nahlásiť aj  prípadnú neúčasť)

5- OVŠ žiada všetky zúčastnené DHZ o dodržiavanie poradovosti pred a počas nástupov  k zahájeniu a ukončeniu súťaže.

Velitelia družstiev povedú PD  k nástupom v dvojstupe.

Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie obvodnej súťaže sa uskutoční do 30 min. po ukončení disciplín.

           

Hasičská súťaž mladých hasičov

MALÁ IDA  7.5.2015

 

 

Kalendár pohárových súťaží OV DPO Košice – okolie  v roku 2015

 

 

P.č.

 

Presný názov súťaže -ročník

Dátum a miesto konania

Zodpovedný funkcionár

meno, kontakt

 

 1.  

1. ročník Ligovej súťaže MH  -

Popročská chodbovica (1. kolo LMH)

14.2.2015

Poproč

Ing. Peter Štuller

0907 379 480

 1.  

3. ročník Halového turnaja vo futbale

pohárová súťaž pre účastníkov OHL

28.2.2015

Rozhanovce

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

7. ročník Halovej súťaže MH

(2. kolo LMH)

21.3.2015

Čaňa

Ing. Peter Štuller

0907 379 480

 1.  

1. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy

 17. ročník

26.4.2015

Čižatice

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Okresné kolo hry Plameň

3. kolo Ligy mladých hasičov

7.5.2015

Malá Ida

Mgr. Jozef Beňa

0907 760 220

 1.  

1. Obvodná súťaž DHZ

Juho - západný obvod

9.5.2015

Rešica

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

2. Obvodná súťaž DHZ

 Severný obvod

16.5.2015

Ploské

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

3. Obvodná súťaž DHZ

Juho - východný obvod

6.6.2015

Nový Salaš

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

2. ligová  súťaž Okresnej hasičskej ligy

 17. ročník

7.6.2015

Chrastné

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Hasičská súťaž PS – 8 o pohár starostu obce

7.6.2015

Chrastné

Bc. Vladimír Kunc

0908 990 944

 1.  

Okresná súťaž DHZ

13.6.2015

Mokrance

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Krajská súťaž DHZ

20.6.2015

Poproč

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

3. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy

 17. ročník

28.6.2015

Kokšov Bakša

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

4. Ligová súťaž OHL

17. ročník- Spoločná súťaž OHL KS a P-OHL

5.7.2015

Čečejovce

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Pohárová nočná  súťaž – Budimírsky pohár

4. ročník

11.7.2015

Budimír

Jozef Palečko

0908 406 438

 1.  

Spoločná súťaž P-OHL a OHL KS

4. ročník - 5. Ligová súťaž OHL

18.7.2015

Kendice

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Kecerovský pohár

4. kolo Ligy mladých hasičov

18.7.2015

Kecerovce

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Pohárová nočná súťaž o pohár starostu DHZ Beniakovce –2. ročník

25.7.2015

Beniakovce

Dušan Biacovský

0908 526 097

 1.  

Nočná hasičská súťaž

6. ročník

1.8.2015

Čečejovce

Miroslav Kováč

0908 324 715

 1.  

Memoriál  Ing. Imricha Tomka

Pohárová súťaž MH Slanského okrsku

8.8.2015

Nový Salaš

Ing. Peter Štuller

0907 379 480

 1.  

Futbalový turnaj ligy mladých hasičov

2. ročník

9.8.2015

Čižatice

Dušan Dulina

0905 497 199

 1.  

Okrsková súťaž „O putovný pohár starostu obce Turňa n/B“ a medzinárodná súťaž

 „O pohár starostu obce Turňa n/B“

22.8.2015

Turňa nad Bodvou

Alexander Varga

0905 846 586

 1.  

Nočná súťaž - finálová

6. ročník

29.8.2015

Ploské

Ľuboš Stoličný

0903 662 717

 1.  

6. Ligová súťaž OHL - finálová

17. ročník

6.9.2015

Beniakovce

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Jesenný zraz MH

5. kolo Ligy mladých hasičov

13.9.2015

Slan. N. Mesto

Ing. Peter Štuller

0907 379 480

 1.  

Okrsková súťaž Kecerovského okrsku

20. ročník

20.9.2015

Kecerovce

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Finálová súťaž VHL

13. ročník

26.9.2015

Torysa

Miroslav Semanič

0905 805 673

 1.  

Pohárová súťaž hasičské dožinky 5. ročník – pohárová súťaž pre účastníkov OHL

3.10.2015

Čižatice

Dušan Dulina

0905 497 199

 1.  

Vianočná zimná súťaž - 1. ročník 

„Zimná mastenica“

19.12.2015

Vtáčkovce

Ľuboš Beňo

0910 817 047

 

 

Spracoval: Miroslav Semanič                                                                                               Dátum: 12.3.2015

                                                     

 

 

 

Halová súťaž mladých hasičov Čaňa

V obci Čaňa sa konala dňa 21.3.2015 halová súťaž mladých hasičov, na ktorej mal náš dobrovoľný hasičský zbor svojich zástupcov. Súťaže sa zúčastnilo družstvo dievčat. V uzlovej štafete dievčat si Lea Kallaiová vybojovala siedme miesto.

             Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Košice - okolie
               
                                         Výsledková listina - dievčatá    
                                                Halová súťaž MH - Čaňa 21.3.2015    
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 16. Kecerovce 60,66 61,19 31,44 -6,00 147,29
2. 4. Poproč "A" 66,00 64,19 42,91 -6,00 167,10
3. 2. Mokrance 54,94 70,50 46,10 0,00 171,54
4. 1. Nový Salaš 60,72 64,47 56,03 -8,00 173,22
5. 9. Ďurďošík 52,16 74,25 51,44 -4,00 173,85
6. 10. Rákoš 69,00 73,40 44,41 -8,00 178,81
7. 15. Slanská Huta 60,90 84,09 46,65 -6,00 185,64
8. 4. Poproč "B" 61,88 74,37 59,85 -8,00 188,10
9. 12. Medzev 71,31 114,03 111,28 -8,00 288,62

 

  6.ročník 3. ligovej súťaže LMH o "Kecerovský pohár"

12. júla 2014 sa konal v obci Kecerovce 6. ročník 3. ligovej súťaže LMH o "Kecerovský pohár", na ktorom sa zúčastnilo z našej dedinky družstvo dievčat. Získali krásne 4. miesto.  

 

90. výročie založenia DHZ Sedlice

Autobus ľudí smeroval 20. júla 2014 do obce Sedlice, kde sa konala oslava pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ Sedlice. DHZ Sedlice je už roky partnerskou našej DHZ. Oslavy a súťaže sa zúčastnilo nielen družstvo žien, mužov, ktoré dosiahli krásne umiestnenie, ale aj deti, mládež a ľudia z našej dedinky. Boli to veľmi príjemné oslavy a krásne prežité spoločné chvíle.

Družstvo žien : 3. miesto

Družstvo mužov : 3. miesto

Dni Slanského mikroregiónu

Hasičské družstvo detí a žien sa zúčastnilo ukážok hasičov počas Dní Slanského mikroregiónu, ktoré sa konali v dňoch 21-22. júna 2014 v obci Ruskov. Počas oficiálnej časti bol odovzdaný Aďky Herteľovej Putovný pohár za najlepšie hasičské družstvo Slanského mikroregiónu. 

Halová súťaž mladých hasičov Čaňa

V obci Čaňa sa konala dňa 22.3.2014 halová súťaž mladých hasičov, na ktorej mal náš dobrovoľný hasičský zbor svojich zástupcov. Súťaže sa zúčastnili dve družstvá dievčat a jedno družstvo chlapcov. Dievčatá sa umiestnili na krásnom treťom a ôsmom mieste. Družstvo chlapcov sa súťaže zúčastnilo prvý krát. V uzlovej štafete dievčat si Lea Kallaiová vybojovala tretie miesto. Sme radi a tešíme sa, že mladá generácia má záujem pokračovať v tejto krásnej dobrovoľnej činnosti.

 

 

Nový Salaš v zložení prvé družstvo A dievčatá :

Bianka Štullerová, Paula Bajusová, Petra Bajusová, Alexandra Čorbová, Františka Rohaľová.

Nový Salaš v zložení druhé družstvo B dievčatá :

Lea Kallaiová, Sára Kallaiová, Jaroslava Herteľová, Ľudka Andiľová, Zuzka Andiľová

Nový Salaš v zložení družstvo chlapci :

Lucka Kallaiová, Ľudka Ďibďáková, Ľudka Štullerová, Dávid Jacko, Ján Michalko

             Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Košice - okolie
               
               
                                         Výsledková listina - dievčatá  
                                                Halová súťaž MH - Čaňa 22.3.2014  
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 6 Poproč 48,88 62,21 24,75 0,00 135,84
2. 17 Slančík 48,32 62,31 25,47 0,00 136,10
3. 1 Nový Salaš "A" 51,20 59,44 32,85 -2,00 141,49
4. 20 Ruskov 48,66 65,37 38,91 0,00 152,94
5. 19 Mokrance 52,98 73,50 33,88 -2,00 158,36
6. 7 Rešica 49,23 73,47 41,21 -4,00 159,91
7. 1 Nový Salaš "B" 57,00 71,72 38,57 -6,00 161,29
               
               
                                          Výsledková listina - chlapci      
                                                Halová súťaž MH - Čaňa 22.3.2014      
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
19. 1 Nový Salaš 75,53 117,28 44,63 -12,00 225,44

 

                               Uzlová štafeta - Pretek jednotlivca 
                                        Čaňa - 22.3.2014 - dievčatá
Miesto Meno a priezvisko DHZ Čas Tr.body Výh.b. Výsl. čas
3. Lea Kállaiová Nový Salaš 24,66 0,00 -1,50 23,16
             
             
                               Uzlová štafeta - Pretek jednotlivca 
                                          Čaňa - 22.3.2014 - chlapci
Miesto Meno a priezvisko DHZ Čas Tr.body Výh.b. Výsl. čas
12. Ján Michalko Nový Salaš 63,84 0,00 -2,50 61,34

 Vyhodnotenie činnosti za rok 2013


     Ani sme sa nenazdali a znova uplynul rok od nášho posledného stretnutia. Sme o rok starší, skúsenejší. Opäť  sa stretávame na výročnej členskej schôdzi, aby sme ten predchádzajúci zhodnotili.


      Začneme súťažami našich mladých hasičov. Aj rok 2013 bol pre nich bohatý.  Piatym ročníkom pokračovala Liga mladých hasičov, pod patronátom Komisie mládeže pri OV DPO Košice - okolie.  Liga začala  23.3.2013 halovou súťažou v Čani, ktorú si už všetci obľúbili. Pre malý počet chlapcov nás v Čani reprezentovali dve päťčlenné družstvá dievčat. „A“ družstvo v zložení Barbara Herteľová, Laura Tomková, Simona Víglaská, Lea Kallaiová a Jaroslava Herteľová obsadilo pekné 4. miesto. Víťazom tejto súťaže sa stalo „B“ družstvo v zložení Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Zuzana Štovčíková.


      Do ligy sa patrí aj Okresné kolo hry Plameň, ktoré sa konalo 3.5.2013 v našom slanskom okrsku a to konkrétne v obci Ruskov. Súťaž bola na futbalovom ihrisku, takže družstvá mohli predvádzať špičkové výkony. Družstvá dievčat sa spojili a v duchu hesla, že v jednote je sila túto súťaž vyhrali. Na naše víťazstvo bola patrične hrdá aj naša starostka, ktorá si po ukončení súťaže s dievčatami vyskúšala požiarny útok s vodou, kde vôbec nedosiahli zlý čas. S dievčatami si pocit víťazstva vychutnával aj náš rodák vdp. Blažej Tomko, ktorý momentálne v Ruskove pôsobí. Určite sa mu v hlave premietli spomienky, keď v mladosti aj on reprezentoval našu obec na súťažiach. Po dlhšej odmlke sa nám konečne podarilo vyhrať okresné kolo Plameňa. Veľkú radosť z víťazstva som mal aj ja s okrskovým inštruktorom Ing. Jánom Tomkom. Túto súťaž navštívil aj viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič, ktorý bol s jej priebehom a úrovňou veľmi spokojný.

      Ďalšou súťažou, ktorá sa započítavala do Ligy mladých hasičov bol Kecerovský pohár, ktorý sa konal 13.7.2013 v Kecerovciach. Na súťaž cestovali opäť obidve družstvá dievčat.  „A“  družstvo v zložení Sára Kallaiová, Lea Kallaiová, Simona Víglaska, Barbara Herteľová, Laura Tomková získalo tretie miesto a „B“ družstvo v zložení Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Paula Bajusová obsadilo   4. miesto.            Vyvrcholením sezóny bol Jesenný zraz, ktorý sa konal 13.9.2013 v Štóse. Zároveň to bolo aj posledné kolo 5. ročníka ligy mladých hasičov. Naše dievčatá nesklamali. „A“ družstvo obsadilo  3. miesto a „B“ skončilo ôsme. Do tejto súťaže bol tradične zaradený aj pretek jednotlivca, ktorého sa z každého družstva zúčastnil jeden súťažiaci. Našimi zástupkyňami boli Bianka Štullerová a Barbara Herteľová, ktoré v kategórii dievčat skončili na 6. resp. 8. mieste. Už pred poslednou súťažou tohtoročnej ligy boli jasné víťazky v dievčenskej kategórii. Nebol to nik iní, ako naše dievčatá.  To sme im s Aďou Herteľovou samozrejme vopred  neprezradili. O to väčšia radosť bola pri odovzdávaní pohára pre víťazky. Prevziať si ho prišli kapitánky obidvoch našich družstiev. Ako predseda Ligy mladých hasičov som im ho s veľkou hrdosťou odovzdal. Dostal sa do tých správnych rúk. Takže 5. ročník ligy mladých hasičov bol náš. Patrične sme to oslávili na obecnom úrade aj s pani starostkou.


       17.8.2013 sme opäť usporiadali Memoriál Ing. Imricha Tomka, ktorý sa už po siedmykrát konal v našej obci.   Svojou účasťou nás opäť potešili aj naši priatelia z družobnej obce Sedlice.

 

Súťaže  sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 5 družstiev  dievčat.  U chlapcov zvíťazilo Slanské Nové Mesto, na 2. mieste bola Slanská Huta  a 3. miesto obsadil Slanec. Naše novo zložené družstvo skončilo na 5. mieste. V kategórii dievčat zvíťazil Slančík, pred Ruskovom a Novým Salašom.  

         S vystúpením družstiev našich dievčat,  môžeme vysloviť celkovú spokojnosť a týmto im chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu našej obce, ako aj DHZ. Osobitné poďakovanie chcem vysloviť dievčatám z Košíc a Čižatíc, ktoré sa tiež nemalou mierou pričinili o naše úspechy v tomto roku.


          Súťaž dospelých, teda obvodné kolo previerok pripravenosti DHZ sa konalo 26.5.2013 v obci Nižná Myšľa. Zúčastnili sme sa s družstvom mužov a po dlhšej odmlke aj s družstvom žien, na čele s pani starostkou. Súťažilo sa tradične v požiarnom útoku a štafete. Muži obsadili 11. miesto a ženy skončili štvrté. Z účasti týchto družstiev na súťaži som ja osobne mal veľkú radosť. Ukázali, že stačí trocha chcieť a výsledok sa dostaví. Je to aj prísľub do budúcnosti, hlavne keď Ing. Ján Tomko dal na repasáciu PS-12 do Čiech a tá je v takom stave, že budeme konkurencie schopný ostatným družstvám okresu.


           24.8.2013  sme opäť po roku od vedenia slanského mikroregiónu dostali pozvánku tentoraz do obce Kalša, kde sa konal ich deň. My hasiči sme predviedli ukážky jednotlivých disciplín z našich súťaží. Naše dievčatá urobili ukážku zo štafety 5x50 m.

           27.10.2013 sme po piatich rokoch vykonali v našej obci preventívne protipožiarne kontroly. Mrzí ma len slabá účasť členov na tejto veľmi dôležitej činnosti. Kontrolu sme nakoniec vykonávali štyria. Že čert nespí sme sa presvedčili 26.11.2013, keď  na obed od komína na povale sa začal šíriť oheň a dym v rodinnom dome p. Igora Hriša. Nebyť rýchleho zásahu nášho člena Janka Urbana, ktorý za pomoci vedier s vodou oheň uhasil, všetko mohlo dopadnúť veľmi zle. A to bola táto časť domu firmou rekonštruovaná v lete.          

          V priebehu roka sme veľmi dobre spolupracovali s obecným úradom. Začalo to už 9.2.2013 desiatym hasičským plesom, ktorý mal veľmi dobrú kulisu, tradične bohatú tombolu, hojnú účasť. Referencie po jeho skončení boli nad očakávanie. Pokračovalo to brigádou v mesiaci apríl, kde sme sa v hojnom počte zišli pri čistení ochranného pásu okolo cesty do Slanca a maľovaní zvodidiel. V deň nášho memoriálu sme usporiadali  aj futbalový zápas ženatí- slobodní o pohár starostu obce. Po ročnej prestávke zvíťazili musím konštatovať s prehľadom slobodní.  Dievčatá z družstiev Plameňa celý rok pomáhali pani starostke pri organizovaní kultúrno – spoločenských akcií v našej obci.     

            Naši funkcionári sa pravidelne zúčastňovali IMZ a porád počnúc okrskom Slanec, cez okresný výbor DPO, až po Komisiu pre tlač a masmédia v Bratislave.

 

               Nezabúdame ani na zaraďovanie rozhodcov na jednotlivé súťaže, kde

sme  mali zastúpenie na halovej súťaži v Čani, na okresnom kole hry Plameň,  Jesennom zraze, Kecerovskom pohári, Obvodnom kole previerky DHZ v Nižnej Myšli, okresnom kole v Mokranciach, krajskom kole v Odoríne, ako  aj na Majstrovstvách SR DHZ a hasičského dorastu v Skalici.

Časopis Požiarnik odoberáme v počte 4 kusy na našu obec. Je to mesačník, kde  sa snažíme priniesť informácie aj z akcií konaných v našom regióne, aby pripomenuli našu činnosť. Pravidelní odberatelia mi dajú za pravdu, že to nie je zbytočne vyhodených 9 eur na rok, najmä ak sa v ňom píše aj o našej práci a výsledkoch.

          Na súťaže mladých hasičov sme išli objednaným autobusom spoločne s družstvami nášho okrsku, okrem Kecerovského pohár a okresného kola Plameň v Ruskove, kde sme využívali súkromné motorové vozidlá Mgr. Matúša Tomka, Adi Herteľovej a pani starostky, pričom pohonné hmoty preplácal O.Ú.  Na súťaž do Nižnej Myšle nám susedná Slanská Huta poskytla hasičskú Aviu aj s vodičom. Som im vďačný, že aj takýmto spôsobom prispievajú k našej činnosti
       Chcem poďakovať  aj  členom výboru DHZ, za ich prácu a aktivitu počas celého roka,   tak isto všetkým naším členom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri organizovaní súťaže v našej obci.
       Nesmiem zabudnúť, ani na ľudí, bez ktorých by výsledky našej práce neboli také ako sú. Sú to ľudia, ktorí sponzorskými darmi prispeli na našu činnosť a hlavne pomohli zorganizovať Memoriál Ing. Imricha Tomka. Je to p. Jozef Tomko a hlavne náš generálny sponzor Ing. Ján Tomko. V neposlednom rade chcem veľké poďakovanie vysloviť  starostke našej obce. p. Ing. Andrei Michalkovej, ktorá ihneď po nástupe do funkcie pochopila naše problémy a potreby. Je vidno, že pamätá na svoje začiatky v požiarnej ochrane. Poďakovať chcem za finančné prostriedky, ktoré každoročne poskytujú DHZ, ako aj spoluprácu v iných rovinách, či už  pri organizovaní športových podujatí, alebo zapožičanie miestnosti na dnešnú výročnú členskú schôdzu, ples, stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici a pod.. Aj touto cestou ďakujeme.

       Verím, že s vedením obce a obecným zastupiteľstvom budeme aj naďalej spolupracovať na takej úrovni ako doteraz  a  naša činnosť v nasledujúcom období bude len napredovať.24.1.2014

Ing. Peter Štuller

predseda DHZ Nový Salaš

 

 

  Príspevok starostky obce

Ja by som chcela v prvom rade v mene svojom a v mene obecného zastupiteľstva, poďakovať nášmu DHZ za reprezentovanie obce v minulom roku. V prvom rade za činnosť našim funkcionárom. Pretože nie každý má v obci predsedu okrsku, predsedu kontrolnej a revíznej komisie, člena predsedníctva Okresného výboru DPO, člena komisie mládeže a člena republikovej komisie pre tlač a masmédia a nie jedného rozhodcu.

V druhom rade, ale nie menej významnom chcem poďakovať všetkým chlapcom, dievčatám a členom DHZ, ktorý sa zúčastňovali súťaží počas celého roka. Ďakujem za krásnu účasť na jarnej brigáde pri Dejči kde sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí, za pomoc hlavne dievčatám a deťom pri brigáde na veľkom ihrisku počas leta. Tu sa odviedol kus roboty, či už pri farbení starej zastávky, lavíc, pneumatík, z ktorých sa spravili preliezky pre deti, pri úprave terénu, pri vyložení lomového kameňa pri vstupe na ihrisko. Poďakovanie za rady, aj fyzickú pomoc pri úprave ihriska patrí aj p. Jánovi Štullerovi a Jánovi Urbanovi. Ďakujem za reprezentovanie obce v rámci dní Slanského mikroregiónu, kde sme mali zastúpené naše družstvo, výrobu šperkov a maľovanie na tvár, za pomoc pri organizovaní Katarínskej zábavy, posedenia s dôchodcami a Mikuláša. Musím spomenúť aj ochotu a nezišstnú pomoc pri snahe obnoviť studničku na Dejči a zavedenie vody na veľkom ihrisku a to rodine p. Ing. Jána Tomka st. Jána Tomka ml., Matúša Tomka, Petra Tomka, Jána Urbana, Igora Hriša ml., Štefana Ružičku, Rolanda Terezkieviča.

Na tomto vidíme všetci, že dobrovoľné hasičstvo vždy bolo a aj je doslova prepletené s činnosťou tejto obce. Spravilo sa aj vďaka Vám minulého roku na tak maličkú dedinku, pomerne dosť. Veľké sú nielen činy, veľká bola a dúfam, že aj bude v tomto roku aj Vaša ochota, pracovať spoločne a pre jeden cieľ. Dôležité je držať spolu, pretože len spoločnými silami niečo spravíme. Môžeme mať perfektnú výzbroj, uniformy a dostatok peňazí. Toto nám však nikdy nezabezpečí súdržnosť, ochotu si jeden druhému pomôcť, stretnúť sa a prežiť spoločné chvíle. V dnešnej dobe je toto najcennejšie čo ľudia môžu mať, my to ešte máme, niektoré dediny už nie. Je našou povinnosťou si zachovať to, čo nám naši otcovia zanechali. Dobrovoľné hasičstvo má v našej obci pevný koreň, ja by som chcela poprosiť hlavne mládež a deti, aby minimálne zotrvali v ochote robiť niečo spoločne, stretávať sa. Dobrovoľné hasičstvo je tým najlepším dôvodom.

Teraz si prosím uctime minútkou ticha dlhoročného člena DHZ, pána Lukáča Timka, ktorý nás v minulom roku náhle opustil. Bol nielen pravým členom DHZ ale aj pravým Salaščanom.

·         Vynaložené finančné prostriedky  obce pre DHZ a opravu hasičskej zbrojnice v roku 2013

 

-            Odvodnenie hasičskej zbrojnice od detského ihriska aj od krčmy

-            Nová IPA na hasičskej zbrojnici

-            Zateplenie časti pod zasadačkou a malej zbrojnice, plánujeme zatepliť aj prvú časť

-            Odvodnenie malej zbrojnice, zamurovanie dverí

-            Nové vypínače, zásuvky v hasičskej zbrojnici

-            Oprava a zafarbenie dverí na hasičskej zbrojnici

 

 

  Ing. Andrea Michalková

starostka obce Nový Salaš

 

Prvenstvo v 5. lige mladých hasičov

Vyhodnotenie 5. Ligy mladých hasičov sa konalo v obci Štós. Po dvoch víťazstvách halovej súťaže v Čani a súťaži mladých hasičov v Ruskove, naše dievčatá pod vedením Aďky Herteľovej získali prvenstvo tohtoročnej ligy. Touto cestou chcem dievčatám úprimne poďakovať za reprezentovanie našej obce a naozaj krásne výkony. Súťaží sa zúčastňovali : Sára Kallaiová, Lea Kallaiová, Simona Víglaska, Barborka Herteľová, Laura Tomková, Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Paula Bajusová.

4. liga mladých hasičov Kecerovce

V upršaný deň 13.7.2013 sa konala v obci Kecerovce 4.liga mladých hasičov o kecerovský pohár. Na tejto súťaži obec Nový Salaš zastupovali v disciplínach uzly, štafeta, CTF-ko dve družstvá dievčat. Družstvo A v zložení : Sára Kallaiová, Lea Kallaiová, Simonka Víglaska, Barborka Herteľová, Laura Tomková získalo krásne tretie miestoDružstvo B v zložení : Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Paula Bajusová získalo štvrté miesto.

Dievčatám a Aďke Herteľovej, ktorá ich pripravovala patrí poďakovanie za reprezentovanie a ochotu súťažiť od nás všetkých.

K víťazstvu gratulujeme !!!

Súťaž hasičov Nižná Myšľa

Dňa 26.5.2013 sa v obci Nižná Myšľa konala obvodná súťaž mladých hasičov. Súťaže sa zúčastnilo družstvo žien a družstvo mužov.

Našu dedinku boli reprezentovať muži v zložení : Róbert Gerhát, Igor Hriš, Ondrej Rolík, Matúš Tomko, Radko Tomko, Lukáš Jacko, Maťo Herteľ a Lukáš Jeseňák.

Za mužstvo žien nás reprezentovali : Lucia Kallaiová, Andrea Herteľová, Monika Tomková, Monika Petrusová, Gabika Dancáková, Gabika Tomková, Majka Dalekorejová a Andrea Michalková. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: Útok s vodou a štafeta.

Ženy obsadili kráááááásne štvrté miesto a chlapi z 29 - družstiev sa umiestnili v prvej desiatke. Keďže celá príprava a tréning spočíval v rozdelení úloh deň pred súťažou, sme naozaj na výkony hrdí. :-)

 

GRATULUJEME  !!!!!!!!

 

 

Halová súťaž mladých hasičov "Plameň" RUSKOV

Tento piatok,dňa 3.5.2013 sa v obci Ruskov konala súťaž mladých hasičov "Plameň". Súťažilo sa v dvoch disciplinách: štafeta a CTF-ko.

Nový Salaš v zložení :

Barbara Herteľová, Laura Tomková, Simona Víglaská, Lea Kallaiová, Sára Kallaiová, Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Zuzana Štovčíková.

Dievčatá získali po naozaj chvályhodnom výkone znova krásne 1. miesto.

Veľká a úprimná vďaka naoazaj Vám všetkým. S radosťou a hrdosťou sa človek mohol na Vás pozerať. Časy v obidvoch disciplínach boli porovnateľné s časmi chlapcov. Klobúk dole :-).  Poďakovanie patrí aj Andrejke Herteľovej, ktoré dievčatá pripravovala.

 

GRATULUJEME !!!!!!

 

Halová súťaž mladých hasičov Čaňa

Dňa 23.3.2013 sa v obci Čaňa konala halová súťaž mladých hasičov. Ako je zvykom, súťažilo sa v troch disciplinách: útok požiarnych dvojíc, štafeta a uzly.

Nový Salaš v zložení prvé družstvo A :

Barbara Herteľová, Laura Tomková, Simona Víglaská, Lea Kallaiová a Jaroslava Herteľová

 

Nový Salaš v zložení druhé družstvo B :

Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Zuzana Štovčíková.

 

Výsledky : 

             Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Košice - okolie
               
                                         Výsledková listina - dievčatá    
                                                Halová súťaž MH - Čaňa 23.3.2013    
               
Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo   5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 19 Nový Salaš "B" 50,21 61,68 25,34 0,00 137,23
2. 8 Slančík 51,41 58,15 34,40 -2,00 141,96
3. 14 Kecerovce 50,91 65,25 29,66 -2,00 143,82
4. 19 Nový Salaš "A" 51,88 57,75 37,35 -2,00 144,98
5. 5 Mokrance 52,34 65,60 34,90 -4,00 148,84
6. 9 Poproč 52,00 74,72 24,72 0,00 151,44
7. 17 Ruskov 53,15 66,44 42,28 -2,00 159,87
8. 11 Rešica 50,12 73,62 59,79 -8,00 175,53
9. 16 Herľany 61,19 78,53 50,37 -6,00 184,09
10. 13 Slanská Huta 62,44 80,47 74,62 -10,00 207,53

 

Prvé družstvo skončilo na krásnom 4. mieste "!"

Druhé družstvo skončilo na krásnom 1. mieste "!"

 

Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže.

 

Víťazné družstvo dievčat :

 

Výročná schôdza za rok 2012

1.2.2013 Kultúrny dom Nový Salaš

 

Vyhodnotenie činnosti za rok 2012 - Ing. Peter Štuller


      Čas nezastavíme, aj keď by nám to niekedy vyhovovalo. Jednoducho je to tak a my s tým neurobíme nič. Znova uplynul rok a my sa stretávame na našej  výročnej členskej schôdzi, aby sme ho zhodnotili.


      Začali sme voľbami do jednotlivých orgánov DPO na okresnom valnom  zhromaždení v Bidovciach.


Do orgánov nášho okresného výboru boli zvolení traja členovia DHZ.  Ing. Ján Tomko bol zvolený do Pléna OV DPO, Mgr. Matúš Tomko bol zvolený predsedom Kontrolnej a revíznej komisie a ja som bol zvolený do predsedníctva OV DPO, komisie mládeže a za Košický kraj aj do republikovej komisie pre tlač a masmédia.


      Rok 2012 bol tradične bohatý na súťaže pre mladých hasičov.  Štvrtým ročníkom pokračovala Liga
mladých hasičov, pod patronátom Komisie mládeže pri OV DPO Košice - okolie.  Liga začala  24.3.2012 halovou súťažou v Čani, ktorá si získala veľké sympatie súťažiacich. Naše dievčatá neprekročili svoj tieň a po menších chybách skončili na 3. mieste. Chlapci  obsadili  12. miesto.


Do ligy sa zaratávalo aj Okresné kolo hry Plameň, ktoré sa konalo 4.5.2012 v obci Rešica. Súťaž bola na futbalovom ihrisku, ktoré  malo veľmi kvalitný trávnik, takže družstvá mohli predvádzať špičkové výkony. Dievčatá skončili na 5. mieste. Chlapci boli  desiaty. Túto súťaž navštívil aj generálny sekretár DPO SR p. Vendelín Horváth. Ďalšou súťažou,ktorá sa zaratávala do Ligy mladých hasičov bol Kecerovský pohár, ktorý sa konal v júli 2012 v Kecerovciach. Na súťaž cestovalo len družstvo dievčat. Dievčatá zabojovali a obsadili   4. miesto.  Vyvrcholením sezóny bol Jesenný zraz, ktorý sa konal 15.9.2012 v Slančíku. Zároveň to bolo aj posledné kolo 4. ročníka ligy mladých hasičov. Počasie nebolo celkom slnečné, trať trošku premočená, čo malo za následok vylúčenia niektorých prekážok z branného preteku. Naše dievčatá obsadili   5. miesto. Do tejto súťaže bol zaradený aj Pretek jednotlivca, ktorého sa z každého družstva zúčastnil jeden súťažiaci. Naším zástupcom bola Laura Tomková, ktorá v kategórii dievčatá skončila na výbornom 4. mieste.
V celkovom hodnotení ligy dievčatá obsadili pekné  4 . miesto a chlapci s veľmi omladeným kádrom  boli  na   13. mieste. Odmenou im boli nielen pekné poháre za umiestnenie, ale aj vecné darčeky, ktoré dostali všetky
zúčastnené kolektívy mladých hasičov zapojených v tejto súťaži.

       21.7.2012 sme opäť usporiadali Memoriál Ing. Imricha Tomka, ktorý sa už po šiestykrát konal v našej obci.   Svojou účasťou nás opäť potešili aj naši priatelia z družobnej obce Sedlice. Súťaže  sa zúčastnilo 6 družstiev chlapcov a  4 družstvá  dievčat.  U chlapcov zvíťazilo Slanské Nové Město, na 2. mieste bol Slančík a 3. miesto obsadila Kalša.  V kategórii dievčat zvíťazil Slančík, pred Novým Salašom a Sedlicami.  

       Dňa 8.7.2012 sme boli pozvaní na veľmi peknú súťaž mladých hasičov do Ruskova  o pohár starostu obce, při príležitosti dňa obce. Reprezentovali nás dievčatá, kde v spoločnej kategórii s chlapcami skončili na peknom 4. mieste. S vystřením družstiev našich mladých,  môžeme vysloviť celkovú spokojnosť a týmto im chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu našejobce, ako aj DHZ.
    Súťaž dospelých, teda obvodné kolo sa konalo, ako už mnohokrát v deň nášho odpustu, v Skároši.


Takže sme sa zúčastnili previerky pripravenosti DHZ 10.6.2012 v obci Dvorníky - Včeláre, s družstvom mužov. Súťažilo sa tradične v požiarnom útoku a štafete. Keďže príprava na súťaž nebola prakticky žiadna, tomu odpovedá aj umiestnenie.
Obsadili sme    . miesto. V tomto roku sa budeme musieť vážne zamyslieť nad prípravou a účasťou družstiev dospelých
na previerkách pripravenosti DHZ.


       V septembri sme od vedenia slanského mikroregiónu dostali pozvánku do obce Blažice, kde sa konal ich deň. My hasiči
sme predviedli ukážky jednotlivých disciplín z naších súťaží. Mladé hasičky ukázali čo dokážu pri preteku jednotlivca a ženy boli súčasťou družstva Slanskej Huty, ktoré predviedlo požiarny útok s vodou.


      V mesiaci         nás potešila vzácna návšteva nášho okrsku a to p. Ladislava Petheho, prezidenta DPO SR. V Slanci sme sa stretli na pracovnom stretnutí spolu so starostami jednotlivých obcí a to minimálne v zložení predseda DHZ a veliteľ z každej obce slanského okrsku. Stretnutie malo veľký význam nielen pre nás, ale aj pre p. prezidenta, ktorý sa medzi nami cítil veľmi dobre a odchádzal až v nočných hodinách.
       V priebehu roka sme v spolupráci s obecným úradom usporiadali tradičný futbalový zápas ženatí- slobodní o pohár starostu obce.
Po ročnej odmlke, veľmi taktickom a zodpovednom výkone zvíťazili opäť ženatí. Kiežby sme sa tak vedeli pripraviť aj na
hasičskú súťaž.         Naši funkcionári sa pravidelne zúčastňovali IMZ a porád počnúc okrskom Slanec, cez okresný výbor DPO, až po Komisiu pre tlač a masmédia v Bratislave.    
      Nezabúdame ani na zaraďovanie rozhodcov na jednotlivé súťaže, kde sme  mali zastúpenie na halovej súťaži v Čani, na okresnom kole hry Plameň,  Jesennom zraze, Kecerovskom pohári, Krajskom kole Plameňa v Spišských Vlachoch, ako  aj na finále Východoslovenskej ligy mladých hasičov v Šuňave.


      Naša členka  Aďa Herteľová získala odznak rozhodcu DPO, keď úspešne absolvovala skúšky v Poproči.


Časopis Požiarnik odoberáme v počte 4 kusy na našu obec.
V tomto mesačníku sa snažíme priniesť informácie aj z akcií konaných v našom regióne, aby pripomenuli našu činnosť. V uplynulom roku nechýbali články z Memoriálu Ing. Imricha Tomka, ako aj Jesenného zrazu mladých hasičov zo Slančíka.
Pravidelní odberatelia mi dajú za pravdu, že to nie je zbytočne vyhodených 9 eur na rok, najmä ak sa v ňom píše aj o našej práci a výsledkoch.

        Na súťaže mladých hasičov sme išli objednaným autobusom spoločne s družstvami nášho okrsku, okrem Kecerovského pohára a Jesenného zrazu, kde sme využívali súkromné motorové vozidlá, pričom pohonné hmoty preplácal O.Ú. Poďakovanie za dopravu na súťaže patrí Ondrejovi  Rolíkovi a Adi Herteľovej, Som im vďačný, že aj takýmto spôsobom prispievajú k našej činnosti.

       Chcem poďakovať  aj  členom výboru DHZ, za ich prácu a aktivitu počas celého roka,   tak isto všetkým naším členom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri organizovaní súťaže v našej obci.

       Nesmiem zabudnúť, ani na ľudí, bez ktorých by výsledky našej práce neboli také ako sú. Sú to tí, ktorí sponzorskými darmi prispeli
na našu činnosť a hlavne pomohli zorganizovať Memoriál Ing. Imricha Tomka.
Je to p. Jozef Tomko a hlavne náš generálny sponzor Ing. Ján Tomko. V neposlednom rade chcem veľké poďakovanie vysloviť  starostom našej obce. Rok 2012 bol v tomto smere veľmi špecifický. Začali sme ho s dlhočným starostom p. Milanom Hudákom. Žiaľ po zákernej chorobe sme sa s ním museli rozlúčiť. Po jeho odchode bola zastupujúcou starostkou p. Veronika Tomková. No a po nových voľbách sa starostkou obce stala p. Ing. Andrea Michalková.
Poďakovať chcem za finančné prostriedky, ktoré každoročne poskytujú DHZ, ako aj spoluprácu v iných rovinách, či už  pri
organizovaní športových podujatí, alebo zapožičanie miestnosti na dnešnú výročnú členskú schôdzu. Aj touto cestou ďakujeme.

       Verím, že s vedením obce budeme aj naďalej spolupracovať na vysokej úrovni, minimálne ako doteraz  a  naša činnosť v nasledujúcich rokoch sa bude len zlepšovať.

     V minulom roku DPO SR oslávila 90. výročie svojho založenia. Túto magickú hranicu prekonala aj naša organizácia, ktorá bola založená v roku 1921. Jej zakladateľom bol Pavol Benej, ktorý pochádzal z Veľkých Ozoroviec, kde už mal skúsenosti s takouto organizáciou. Bolo to potrebné vyústenie situácie po sérii požiarov v obci. Činnosť hasičov z tohto obdobia sa zachovala len prostredníctvom ústneho podania, kde sa spomínajú úspešné zásahy pri požiaroch stodôl a asistenciách hasičov v uniformách, ako usporiadateľov motocyklových súťaží v povojnových rokoch. Rozvoj hasičstva nastal v obci až v 60-tych rokoch minulého storočia.
Súťaži sa zúčastňovalo len družstvo mužov. Dorastenci absolvovali svoju prvú súťaž v roku 1988 vo Veľkej Ide. Ženské družstvo sa prvýkrát súťaže zúčastnilo v roku 1986, a hneď prišli aj jeho prvé úspechy. Jeho tradícia bola znovu obnovená v roku 1989, kedy na obvodnom kole v Družstevnej pri Hornáde naše ženy obsadili 2. miesto.  Rok na to začalo svoju úspešnú púť aj družstvo mladých požiarnikov. V predchádzajúcom období od roku 1980 chlapci z našej obce úspešne súťažili v súťaži Plameň za susednú obec Slanská Huta. V tom období bolo najväčším úspechom 4. miesto na krajskom kole hry Plameň v roku 1985 vo Vranove nad Topľou a Domaši. Naši nasledovníci pokračovali v tejto obľúbenej detskej súťaži vo veľkom štýle. V rokoch 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 a 2006 to dotiahli až na krajské kolo, kde sa umiestňovali na popredných miestach. Najväčšie úspechy: rok 1998 - Strážské - 2. miesto, rok 2000 - Družstevná pri Hornáde - 2. miesto a rok 2002 - Zemplínska Teplica - 2. miesto. Ženy sa výrazne o slovo prihlásili  v roku 2001, keď vyhrali obvodné kolo v Olšovanoch, okresné kolo vo Valalikoch a skončili na vynikajúcom 2. mieste na krajskom kole v Košiciach. Toto bol len krátky výpočet úspechov naších družstiev na súťažiach. Skrýva sa za tým množstvo driny, ktorú sme vynaložili pri príprave na ne. Zásluhu na tom majú aj funkcionári a to hlavne bývalí predsedovia nášho DHZ - p. Ján Červeňák, Ing. Imrich Tomko, Ján Štuller, Ing. Ján Tomko. Ale aj velitelia Ignác Tomko (absolvent hasičskej školy v Košiciach), Jozef Štuller, Peter Tomko, ale aj súčasný veliteľ Mgr. Matúš Tomko. Nezabúdame ani na vedúcich mládeže od Milana Hudáka ml., Miroslava Geroča, Ondreja
Hudáka, Ondreja Rolíka, Lenku Rolíkovú, Mgr. Matúša Tomka, Luciu Tomkovú, až po Marcelu Sochovú a Aďu Herteľovú.

Súhlasím s publicistom a historikom Stanislavom Vančom, že my sme oprávnenými dedičmi snažení a výsledkov úsilia naších predkov, sme nositeľmi odkazu, ale i bremena hasičskej dobrovoľnosti. Každý z nás členov terajšej DPO má teda mravnú i morálnu povinnosť udržať a ďalej zveľaďovať posolstvo a dedičstvo jej zakladateľov. Veď spolu s generáciami našich predkov v hasičských rovnošatách sa svojim vkladom a aktivitami vpisujeme do súčasnej ušľachtilej činnosti hasičstva vo svojej obci. Vedzme, že DPO vždy
v minulosti bola a je takou aj dnes, akými boli, sme a budeme my dobrovoľní hasiči samotní.

1.2.2013
Ing. Peter Štuller

 

 

 

DPZ Nový Salaš bol založený v roku 1921.Bolo to potrebné vyústenie situácie po sérii požiarov v obci. DPO založil p. Pavol Benej, ktorý pochádzal z Veľkých Ozoroviec, kde už mal skúsenosti s takouto organizáciou. Výsledky práce z obdobia do 2. svetovej vojny sa v písomnej forme nezachovali. Zmienky sú len vďaka ústnemu podaniu, ktoré hovorí o úspešných zásahoch pri požiaroch a asistencii hasičov v uniformách, ako usporiadateľov motocyklových súťaží v povojnových rokoch. Rozvoj požiarníckeho športu nastal v obci v 60-tych rokoch. Súťaží sa zúčastňovalo len družstvo mužov. Až v roku 1986 sa súťaže zúčastnilo družstvo žien, ktoré hneď od začiatku dosahovalo výborných výsledkov. Tradícia tohto ženského družstva bola obnovená v roku 1989, kedy družstvo žien na obvodnom kole súťaže obsadilo 2. miesto v Družstevnej p/H.

 

Družstvo mužov a od roku 1988 aj dorastencov sa súťaží zúčastňovalo striedavými úspechmi:

Rok 1988  Veľká Ida

Dorastenci – 4. miesto

Muži – 10. miesto

Rok 1989 Družstevná pri Hornáde

Dorastenci – 1. miesto

Rok 1990  Turňa n/B

Muži – 3. miesto

Rok 1991 Ruskov – obvodné kolo

Muži – 2. miesto

Sokoľany – okresné kolo

Muži – 5. miesto

Rok 1993 Mokrance – obvodné kolo

Muži – 3. miesto – B družstvo

                        8. miesto – A družstvo

                   Boliarov – okresné kolo

Muži 8. miesto

Rok 1994 Ruskov

Muži 8. miesto

Rok 1995 Vyšná Myšľa

Muži – 9. miesto

Rok 1997 Ďurkov

Muži – 5. miesto

Dorastenci – 6. miesto

Rok 1998 Ploské

Muži – 9. miesto

Rok 1999 Čečejovce

Dorastenci – 5. miesto

Rok 2000 Blažice

Dorastenci – 2. miesto

 

Boom požiarníckych súťaží v obci Nový Salaš nastal v roku 1989, kedy začali súťažiť deti v súťažnej hre Plameň mladých požiarnikov. Najprv to bolo umiestnenie v roku 1990 na okresnom kole v Slanskej Hute – 2. miesto.

 

Rok 1995 Súťaž Plameň – Moldava n/B okresné kolo – 1.miesto

Krajské kolo – Mokrance – 6. miesto

Rok 1996 Plameň jesenné kolo – Medzev – 2. miesto

                                      Okresné kolo – Čaňa – 1. miesto

                 Krajské kolo – Široké /okr. Prešov/ - 3. miesto

Rok 1997 Okresné kolo Plameň – Valaliky –             1. miesto /starší žiaci/

                                                                                              4. miesto /mladší žiaci/

Rok 1998 Plameň jesenné kolo – Beniakovce –      2. miesto – starší žiaci

                                                                                              1. miesto – mladší žiaci

                                        Okresné kolo – Byster –          2. miesto – dievčatá

                                                                                              5. miesto – chlapci

                                              Krajské kolo – Strážske – 2. miesto

 

Rok 1999 Plameň Okresné kolo – Budimír –             1. miesto – dievčatá

                                                                                               7. miesto – chlapci

Rok 2000 Plameň Okresné kolo – Košická Polianka – 1. miesto - dievčatá

                                                                                                     2. miesto – chlapci

                              Krajské kolo Družstevná pri Hornáde – 2. miesto – dievčatá

 

Rok 2001 Plameň Okresné kolo – Ždaňa –             1. miesto – dievčatá

                                                                                            4. miesto – chlapci

 

Rok 2002 Plameň Okresné kolo – Jasov –             1. miesto dievčatá

                                                                                           2. miesto chlapci

                         Krajské kolo – Zemplínska Teplica –2. miesto dievčatá

 

 

Dôsledkom týchto úspechov boli neskôr aj výkony v kategóriách dospelých, kde sa postupne zaraďovali títo mladí požiarnici, hlavne v kategórii ženy.

 

Rok 1997

Obvodné kolo Ďurkov – 1.miesto

 

Rok 1998

Obvodné kolo Ploské – 2. miesto

 

Rok 1999

Obvodné kolo Čečejovce – 2. miesto

 

Rok 2000

Obvodné kolo Blažice – 3. miesto

 

Rok 2001

Obvodné kolo Olšovany –            1. miesto

Okresné kolo Valaliky –                1. miesto

Krajské kolo Košice –                   2. miesto

 

Rok 2002

Obvodné kolo Skároš – 1. miesto

Množstvo dosiahnutých úspechov si môžte pozrieť na stránke : http://www.novysalas.szm.com/