SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Slanský Mikroregión

Na území Slanského mikroregiónu pôsobí Združenie obcí Slanského mikroregiónu, ktoré vzniklo ako orgán zastupujúci obce mikroregiónu voči miestnym, národným a medzinárodným inštitúciám a subjektom. Je záujmovým združením založeným na presadzovanie postavenia a práv obcí Slanského mikroregiónu s ohľadom na záujmy a potreby občanov týchto obcí v súlade s ustanoveniami § 20b Zákona SNR číslo 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Sídlom združenia je obec Slanec.

Kde hľadať Združenie obcí Slanského mikroregiónu

Mapa Združenia obcí Slanského mikroregiónu

O nás

Predsedom Združenia obcí Slanského mikroregiónu je v súčasnosti starosta obce Slanec Ing. Jozef Bela, riadnymi členmi Združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí: Blažice, Bohdanovce, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšný Čaj. 
Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter.
Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.

Aktivity združenia majú za cieľ:

  • riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
  • riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia
  • spoluprácu pri organizovaní kultúrno - spoločenských akcií 
  • spoluprácu s mimovládnymi organizáciami
  • výmenu skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí
  • cezhraničnú spoluprácu s obcami maďarského mikroregiónu Hegyköz

Slanský mikroregión