SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Program bohoslužieb - omše

4.  veľkonočná   NEDEĽA  21.4.2024

 

 

 

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

 

Pondelok

22.4.

Slančík

17.30

18.00

 

+ Vincent, Mária, Jozef, Ladislav

JK

Utorok

23.4.

Sl. Huta

16.30

17.00

 

+ Ondrej a Mária Kolesároví

JK

Slanec

 

18.00

 

+ Justína

JK

Streda

24.4.

N. Mesto

17.30

18.00

 

Helena Žoldošová – ZaBP

JK

Štvrtok

25.4.

N. Salaš

17.30

18.00

nácvik 1. pr.

+ Štefan Kacin – výročná

PB

Piatok

26.4.

Slanec

17.30

18.00

 

+ Margita a Andrej

PB

Sobota

27.4

Slančík

17.30

18.00

 5.    veľkonočná  nedeľa

+ Emil, Štefan, Monika

JK

Nedeľa

28.4.

Sl. Huta

 

09.15

+ Pavol – 15 rokov

PB

N. Mesto

 

09.15

+ Imrich Vasiľ a dcéra Terézia

JK

N. Salaš

 

10.30

Sarah – poďak. za dar života a BP v chorobe

PB

Slanec

 

10.30

Alžbeta – 70 – ZaBP

JK

V nedelu ste prispeli na seminár. PBZ.

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v N. Salaši 5. mája a v Slanci 19. mája.

O. arcibiskup nám určil dátum birmovky na 16. júna 2024 o 11.30 v Sl. N. Meste.

 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17


1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
 2. Zjavenie Pána – 6. januára
 3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 7. Všetkých svätých – 1. novembra
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Obetovanie Pána – 2. februára
 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
 3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
 4. Zvestovanie Pána – 25. marca
 5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
 7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
 8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
 9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
 10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení
Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:

 1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
 2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
 3. Spomienka – povinná spomienka
 4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
 5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
 6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/kalendare/c/liturgicky-kalendar-rimskokatolickej-cirkvi