SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Program bohoslužieb - omše

1. adventná   Nedeľa   3.12.2023

 

 

 

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

 

Pondelok

4.12.

Slančík

17.00

17.30

 

+ Mária

 PB

Utorok

5.12.

Sl. Huta

17.00

17.30

 

+ z rod. Urbanovej a Kolesárovej

 JK

Slanec

17.00

17.30

+ Štefan

 PB

Streda

6.12.

N. Mesto

17.00

17.30

 

+ Jozef a Emília Tomkoví

 PB

Štvrtok

7.12.

N. Salaš

17.00

17.30

   Nepoškvrnené   Počatie PM -

  prikázaný   sviatok

 

+ Miroslav a Ľubomír Tomkoví

 JK

Piatok

8.12.

Sl. Huta

 

17.00

+ Valéria Škapincová

 PB

Slančík

 

17.00

+ Rudolf Kačmarik

 JK

N. Mesto

 

18.15

Za veriacich

 JK

Slanec

 

18.15

Milena, Ľudmila - ZaBP

 PB

Sobota

9.12.

N. Mesto

17.00

17.30

 

Rod. Juranova - ZaBP

 JK

Nedeľa

10.12.

Sl. Huta

 

09.15

+ Margita (50), + Jozef

 PB

Slančík

 

09.15

Anna, Mária – ZaB. pomoc

 JK

N. Salaš

 

10.30

Rodičia a st. rodičia z r. Tomkovej, Urbanovej a Štullerovej

 PB

Slanec

 

10.30

 Stanislav - ZaBP

 JK

Dnes ste prispeli na Charitu. PBZ.

 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17


1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
 2. Zjavenie Pána – 6. januára
 3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 7. Všetkých svätých – 1. novembra
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

 1. Obetovanie Pána – 2. februára
 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
 3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
 4. Zvestovanie Pána – 25. marca
 5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
 7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
 8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
 9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
 10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení
Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:

 1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
 2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
 3. Spomienka – povinná spomienka
 4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
 5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
 6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/kalendare/c/liturgicky-kalendar-rimskokatolickej-cirkvi