SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Názov Popis Dátum
NAVRH - Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2024 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nový Salaš 10.04.2024
NAVRH - Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2024 VZN o nájme pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce 10.04.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania Preložka kábla Slovak Telekom 23.01.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Preložka VN vedenia a PS 01 - Trafostanica 23.01.2024
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Optický prepoj Slanská Huta - Nový Salaš." - 23.01.2024
Návrh rozpočtu 2024-2026 - 30.11.2023
VZN Obce Nový Salaš č.3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NAVRH - 28.11.2023
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou Optický prepoj Slanská Huta - Nový Salaš 15.11.2023
Záverečný účet obce Nový Salaš a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 Záverečný účet obce Nový Salaš 18.07.2023
VZN 04/2023 Košického samosprávneho kraja VZN, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.5/2022 záväznej časti územného plánu veľkého územného celku Košický kraj 18.07.2023
Generované portálom Uradne.sk