Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.novysalas.sk spravuje Obec Nový Salaš je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nový Salaš 

Adresa:
Obecný úrad Nový Salaš 
Nový Salaš 75
044 17 Slanec

IČO: 00691283

DIČ: 2021261374

Bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN: SK14 0200 0000 0000 1442 8542

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Abov
Počet obyvateľov: 241
Rozloha: 1 102 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Obecný úrad: obecnovysalas@gmail.com

Všeobecné informácie: info@novysalas.sk
Podateľňa: podatelna@novysalas.sk
Starosta: Mgr. Martina Pachová
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@novysalas.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055/6968180

E-mail: sekretariat@novysalas.sk

Materská škola: 

telefónne číslo: 055/ 7291181

Kompetencie:
Obec Nový Salaš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Nový Salaš vykonáva Spoločný obecný úrad Beniakovce, so sídlom Kmeťová 20, Košice

http://www.soubeniakovce.sk/stavebny_urad.html

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk 
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár