Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 216)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZP 349210-2023 zriadenie záložného práva Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
40 248.66 €
UZ 349210-2023 poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
40 248.66 €
349210-2023 Dohoda o vyplňovacom práve k blankoznke Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
40 248.66 €
Dodatok č.8 k NZ Nájom priestorov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Mária Orosová
1 €
Dodatok č. 1 k RZ Príprava celodennej stravy Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Základná škola s materskou školou Slanec
0 €
Dodatok č.5 nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ZLP-VT-2023-0190 Prenechanie výpočtovej techniky do vlastníctva používateľa Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko
0 €
tz2023-02-20nv1 licencie programov Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
348 €
22/41/012/132 realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
22/41/012/127 realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
tz2017-12-06vs1 licenčné poplatky Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
96 €
5190056482 Úrazové poistenie Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
25 €
Dodatok č.1 Dezinfekcia vodného zdroja Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: AQUA - VIVA Dušan Szabó
30 €
Dodatok č.1 k IROP-CLLD-Q071-512-005-003 Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Nový Salaš - SO02 budova materskej školy Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Miestna akčná skupina Hornád-Slanské vrchy, o.z.
0 €
25102022 audítorské služby Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Ing. Daša Polončáková
500 €
1/2022 - KD nájom priestorov Odb.: PPe
Dod.: Obec Nový Salaš
75 €
KRHZ-KE-VO-437/2022 darovanie súpravy povodňovej záchrannej služby Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Slovenská republika
14 320.94 €
20102022 finančná dotácia pre CVČ Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Dod.: Obec Nový Salaš
40 €
22/41/010/7 pomoc v hmotnej núdzi par. 10 Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 9127004286 dopoistenie chodníka Odb.: Obec Nový Salaš
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s.
271.41 €
Generované portálom Uradne.sk

2019

  2018

   2017

   1 2

   2016

   1 2

   2015

   1 2

   2014

   1 2

   2012/2013

   1 2

   Archív

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:30 - 15:30
   Utorok: 08:00 - 15:30
   Streda: 08:00 - 16:00
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 08:00 - 13:00

   Fotogaléria

   Kalendár