Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

 23.02.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za rok 2020
kód odpadu názov odpadu množstvo v tonách kód
 1. 20 03 07 Objemný odpad 2,54 R1
2. 20 03 01 Zmesový kom. odpad 36,673 R1
 3 20 01 01 Papier a lepenka 1,261 R3
 4 20 01 02 Sklo 4,348 R5
 5 20 01 03 Viacvrs.komb.materiály 0,036 R3
 6 20 01 39 Plasty 4,739 R3
 7 20 01 40 Kovy 0,042 R4
 8 20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,243 R 4
 9 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 1,011 R 4
 10 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné  9,571 R 4
 11 20 01 10 Šatstvo 2,6 R3
celkové množstvo : 63,064
v tonách v kg
čitateľ : 23,851 23 851,000 vytriedené zložky KO
menovateľ: 63,064 63 064,000 všetok KO podľa hlásenia
úroveň vytriedenia:
ÚVKO 37,82% zaokr.na 2 des.miesta
V Novom Salaši, 24.2.2021
Spracoval:      Ing. Andrea Michalková

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár