Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 12.05.2021

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 19.5.2021 (streda) o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
  4. Určenie overovateľov zápisnice
  5. Obecná komunikácia parcela KN C č. 334/1 - kút
  6. Výstavba RD – parcela KN E č. 2507/3
  7. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  12.5.2021

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár