Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Úradná tabuľa do 1/2022

Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia

 24.02.2022

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice – okolie

OZNÁMENIE

o

o strategickom dokumente

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“-záverečné stanovisko

           

            Obec Nový Salaš ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vyzvaná Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie na zverejnenie Oznámenia formou informácie.

Dokument: „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ – záverečné stanovisko je zverejnený na webovom sídle Obce Nový Salaš na adrese: https://www.novysalas.sk/-uradna-tabula.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené od 7.2.2022 do 28.2.2022 na úradnej tabuli obce a jej webovom sídle. 

V uvedenom období možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

                                                                              .......................................................

v.z. Ing. Andrea Michalková

starostka obce

V Novom Salaši, 7.2.2022                                                            Zvesené dňa: 28.2.2022


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár