Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Úradná tabuľa do 1/2022

Záverečné stanovisko - Plán rozvoja verejných vodovodov

 24.02.2022

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice – okolie

INFORMÁCIA

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 – záverečné stanovisko

           

            Obec Nový Salaš ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vyzvaná Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie na zverejnenie Oznámenia formou informácie.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 – záverečné stanovisko je zverejnený na webovom sídle https://www.novysalas.sk/-uradna-tabula

V uvedenom období možno do Záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

                                               .......................................................

v.z. Ing. Andrea Michalková

starostka obce

V Novom Salaši, 8.2.2022                                                            Zvesené dňa:...........................


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár