Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

 27.02.2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za rok 2021
kód odpadu názov odpadu množstvo v tonách kód
 1. 20 03 07 Objemný odpad 1,34 R1
2. 20 03 01 Zmesový kom. odpad 36,72 R1
 3 20 01 01 Papier a lepenka 1,339 R3
 4 20 01 02 Sklo 4,673 R5
 5 20 01 03 Viacvrs.komb.materiály 0,043 R3
 6 20 01 39 Plasty 5,58 R3
 7 20 01 04 Kovy 0,025 R4
 8 20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,247 R 4
 9 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,82 R 4
 10 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné  10,113 R 4
 11 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obs.ortuď 0,004 R 12
 12 20 01 33 Batérie a akumulátory 0,87 R 4
13 20 01 10 Šatstvo 0,558 R3
14 20 01 40 05 Kovy 10,22 R4
15 20 01 40 02 Hliník 1,16 R4
16 20 01 40 01 Meď 0,66 R4
celkové množstvo : 74,372
v tonách v kg
čitateľ : 36,312 36 312,000 vytriedené zložky KO
menovateľ: 74,372 74 372,000 všetok KO podľa hlásenia
úroveň vytriedenia:
ÚVKO 48,82% zaokr.na 2 des.miesta
V Novom Salaši, 18.2.2022
Spracoval:      Ing. Andrea Michalková

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár