Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

EURES

 30.03.2013

EURES (Európske služby zamestnanosti)

predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

                

Sieť EURES pozostáva z verejných služieb zamestnanosti členských krajín a tvoria ju vyškolení EURES poradcovia a EURES asistenti. Na európskej úrovni je činnosť siete EURES metodicky riadená Európskou komisiou, na Slovensku funguje EURES na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom:

ü   Uchádzači alebo záujemcovia o zamestnanie- EURES poradcovia a asistenti sú nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní zamestnania na základe pracovných ponúk uverejnených na národnej webovej stránke  www.eures.sk a európskom portáli EURES http://eures.europa.eu. Najdôležitejšou úlohou zamestnancov EURES je pomoc s umiestnením záujemcov na voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska a informovanie o životných a pracovných podmienkach v daných krajinách. Poradcovia pomôžu pri výbere zamestnania, ako aj pri príprave na výberový pohovor, upozornia na čo by ste nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia a pri návrate na Slovensko, poskytnú informácie o situácii na trhu práce v danej krajine. EURES organizuje pre zahraničných zamestnávateľov aj výberové pohovory, na ktoré sú pozývaní vybraní uchádzači.

ü   Študenti - EURES poskytne poradenstvo pri výbere štúdia v krajinách EÚ/EHP a pri voľbe budúceho povolania, informácie o podmienkach podnikania v EÚ/EHP.

ü   Zamestnávatelia – slovenskému zamestnávateľoviEURES pomôže pri zverejnení ponuky voľného pracovného miesta na európskom portáli http://eures.europa.eu a národných portáloch EURES a pri výbere zahraničných pracovníkov. Zahraničným zamestnávateľom, ktorí majú záujem o slovenských pracovníkov, EURES umiestni ponuku voľných pracovných miest na národnej web stránke www.eures.sk a zrealizuje výberové konanie podľa požiadaviek zamestnávateľa. 

Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny
záujemcov o zamestnanie. V dňoch 18. – 19. apríla 2013 v Nitre, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES zorganizuje svoj najväčší veľtrh práce pod názvom Job Expo 2013. Bližšie informácie nájdete aj na www.jobexpo.skV spolupráci so študujúcou mládežou EURES uskutočňuje pravidelné návštevy na základných, stredných a vysokých  školách. Na európskej úrovni EURES poradcovia organizujú náborové projekty v spolupráci s EURES poradcami z krajín EÚ/EHP, kde je dopyt po našich pracovníkoch, s cieľom priniesť čo najviac pracovných miest pre slovenských občanov.

Informačným a komunikačným nástrojom siete EURES Slovensko je už spomínaný národný portál www.eures.sk, kde záujemca v sekcii „Uchádzači o zamestnanie“ nájde  databázu voľných pracovných miest do krajín  EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EU/EHP a Švajčiarsku. 

EURES (Európske služby zamestnanosti)

predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

                

Sieť EURES pozostáva z verejných služieb zamestnanosti členských krajín a tvoria ju vyškolení EURES poradcovia a EURES asistenti. Na európskej úrovni je činnosť siete EURES metodicky riadená Európskou komisiou, na Slovensku funguje EURES na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom:

ü   Uchádzači alebo záujemcovia o zamestnanie- EURES poradcovia a asistenti sú nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní zamestnania na základe pracovných ponúk uverejnených na národnej webovej stránke  www.eures.sk a európskom portáli EURES http://eures.europa.eu. Najdôležitejšou úlohou zamestnancov EURES je pomoc s umiestnením záujemcov na voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska a informovanie o životných a pracovných podmienkach v daných krajinách. Poradcovia pomôžu pri výbere zamestnania, ako aj pri príprave na výberový pohovor, upozornia na čo by ste nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia a pri návrate na Slovensko, poskytnú informácie o situácii na trhu práce v danej krajine. EURES organizuje pre zahraničných zamestnávateľov aj výberové pohovory, na ktoré sú pozývaní vybraní uchádzači.

ü   Študenti - EURES poskytne poradenstvo pri výbere štúdia v krajinách EÚ/EHP a pri voľbe budúceho povolania, informácie o podmienkach podnikania v EÚ/EHP.

ü   Zamestnávatelia – slovenskému zamestnávateľoviEURES pomôže pri zverejnení ponuky voľného pracovného miesta na európskom portáli http://eures.europa.eu a národných portáloch EURES a pri výbere zahraničných pracovníkov. Zahraničným zamestnávateľom, ktorí majú záujem o slovenských pracovníkov, EURES umiestni ponuku voľných pracovných miest na národnej web stránke www.eures.sk a zrealizuje výberové konanie podľa požiadaviek zamestnávateľa. 

Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny
záujemcov o zamestnanie. V dňoch 18. – 19. apríla 2013 v Nitre, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES zorganizuje svoj najväčší veľtrh práce pod názvom Job Expo 2013. Bližšie informácie nájdete aj na www.jobexpo.skV spolupráci so študujúcou mládežou EURES uskutočňuje pravidelné návštevy na základných, stredných a vysokých  školách. Na európskej úrovni EURES poradcovia organizujú náborové projekty v spolupráci s EURES poradcami z krajín EÚ/EHP, kde je dopyt po našich pracovníkoch, s cieľom priniesť čo najviac pracovných miest pre slovenských občanov.

Informačným a komunikačným nástrojom siete EURES Slovensko je už spomínaný národný portál www.eures.sk, kde záujemca v sekcii „Uchádzači o zamestnanie“ nájde  databázu voľných pracovných miest do krajín  EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EU/EHP a Švajčiarsku. 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár