Projektom by sa zrealizovala oddychová zóna pre cyklistov a športovcov, návštevníkov miestneho ihriska. Drevené odpočívadla, lavičky by slúžili na oddych. Vysadené stromčeky pozdĺž cesty na ihrisko a drevený mostík premosťujúci cestu na ihrisko a oddychovú zónu by skrášlili verejný priestor a zveľadili životné prostredie obce. Deti a mládež tiež tak budú mať vytvorený priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, kde sa súčasne stretnú aj ich rodičia. Informačné tabule poskytnú návštevníkom základné informácie o obci, mapu regiónu.
Požadovaná suma: 5 048 €