Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Dom smútku

 30.03.2012

Vysviacka domu smútku (domu nádeje)


V sobotu bol naším duchovným správcom posvietený dom smútku v našej obci, za prítomnosti väčšiny z Vás a našich hostí a dobrodincov. Na uvedenej slávnosti sme sa chceli poďakovať, naším rodinám, jednotlivcom, spoločenstvám a dobrodincom, všetkým, ktorí nám dopomohli k realizácií tohto domu smútku, alebo domu nádeje.


Aj dnes touto cestou chceme zviditeľniť tých, ktorí nám priali a ktorí sa o to pričinili.
Veľká vďaka tým, ktorí na úkor svojím rodinám a posmechu jednotlivcov sa zúčastňovali prác od vymerania až po kolaudáciu a odpracovali tu 4 795 hodín. O tom, že sa tam pracovalo svedčí o tom krásne dielo.

Sú to : neb. Urban Imrich, neb. Štuller Jozef, p. Hudák Milan, Timko Lukáš, Dalekorej Ján st. Dalekorej Ján ml., Dalekorej Peter, Kopčo Jozef, Tomko Miroslav, Hriš Igor, Tomko Vincent, Tomko František, Tomko Jozef, Ivaňák Andrej, Tomko Stanislav, Kallai Martin, Tomko Peter, Peter Viglasky, Beluš Juraj a ďalší občania, ktorí jednorazové vypomohli pri vykládke ap.
Ďakujeme za značné finančné dary rodinám a jednotlivcom, spoločenstvám: rod. Ing. Tomka Jána, Ružencové spoločenstvo, Urban Imrich, Hriš Igor, Hudák Milan, Tkačik František, Urban Tibor, Tomková Pavlina, Presuľová Alžbeta, Tomko Peter, Hradická Ľudmila, Ing. Michalková Andrea, Štuller Ján,, Kacinová Mária, Kacin Štefan, Tomková Terézia, neb. Štullerová Mária, Tomko Vincent, neb. Štullerová Helena, Jacko Ján, Škrak František, Kopčová Regina, Vavrek Ján, Roliková Helena, Adamová Helena, Lukáš Timko, Ing. Peter Štuller, rodina Škapincová. Tu pre výstavbu a zariadenie domu smútku bolo darovaná čiastka 5 530,96 € tj. 166 627,70 Sk.


Je mojou povinnosťou taktiež vyzdvihnúť týchto občanov a ich rozhodnutia poskytnutia a zabezpečenia rôzneho a veľmi dôležitého stavebného materiálu, elektrického a vodárenského materiálu, občerstvenia, poskytnutia mechanizmov, dopravných prostriedkov. Sú to rodiny a jednotlivci: p. Ružička Štefan, Hriš Igor, Hudák Milan, Timko Lukáš, Petrus Bartolomej, Perún Marian, Tomko Peter, Tomko Jozef, Tomko František, Ing. Tomko Ján, Urban Imrich, Tomko Miroslav ml., Urban Ján, Kacinová Mária, Ivaňák Andrej, JUDr. Škapinec Ján, firma EKOLIFE, Rimko Slavomír, Tibor Urban, neb. Štullerová Helena. Celková hodnota finančných a vecných darov je 5 840,21 € tj. 175 942,17 Sk. 


Rozpočet stavby bol 49 790,88 € t.j. 1, 500 000,- Sk. Z vybavení sme to zrealizovali za 46 007,075 € t.j. 1 386 009,10 Sk. Oproti uvažovanému rozpočtu sme lacnejší o 3 783,805 € t.j. 113,990,91,- Sk.
Hodnota domu smútku 46 007,075 € (s vybavením)
Vecný dar - 309,25 €
Výdaj - 32 828,59 €
Iné dary - 4 764,84 €
Hodnota práce – 8 104,395 €

Vážení občania v mene OZ i v mene svojom Vám hore menovaným čo najsrdečnejšie ďakujeme, týmto vyslovujeme Vám vrelú vďaku, bolo nám cťou s Vami spolupracovať. Bez vašej pomoci a darov by sme uvedený objekt nemali a ak tak za väčšiu cenu a nutnej zadlženosti.
Uvedené hodnotenie s celkovou hodnotu domu smútku, finančných i vecných darov je vyvesené na obecnej tabuli, obecnej mail stránke. Každý darca je oboznámený, ako s uvedeným darom bolo nakladané a ako bolo zúčtované.
Tí, ktorí na stavbe odpracovali najviac, tí, ktorí poskytli finančný, alebo vecný dar, boli pozvaní OZ na slávnostný obed a občerstvenie.Nový Salaš 24.07.2010 Milan Hudák
starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár