Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

UPOZORNENIE

 23.02.2018

Upozornenie:

UPOZORNENIE pre všetkých zasahujúcich hasičov DHZO a občanov, u ktorých vznikne požiar: 
podľa Zákona 314/2001 Z.z., §64, ods. 2 písm. c) O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, je každá fyzická osoba povinná oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objekte v jej vlastníctve alebo užívaní. Sankcia do 99 Eur!

V ľudskej reči: každá jednotka, ktorá výjazduje k požiaru je povinná ohlásiť operačnému stredisku, že ide zasahovať 
a každý, u koho požiar vznikne je povinný to oznámiť na číslo 150!

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár