Kalendár zvozu odpadu

Leták o kompostovaní

 05.10.2018

PRE VEREJNOSŤ:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Chcem Vás týmto informovať  o tom, že MŽP SR pripravilo a na svojej stránke zverejnilo  informačný leták o domácom a komunitnom kompostovaní  a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad.

Táto pomôcka by mestám a obciam mala pomôcť ľahšie splniť povinnosti vyplývajúce im z § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Letáky si môžete bezplatne stiahnuť na webovej stránke MŽP SR:

www.minzp.sk/odpady-letaky

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár