Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Vyhlášky ÚVZ - izolácia v domácom prostredí + zákaz hromadných podujatí

 10.03.2020

Obecný úrad v Novom Salaši  žiada občanov a návštevníkov obce, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na všetkých úradoch a na komunikáciu s úradmi využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

 • Občanom odporúčame, aby sa nezdržiavali na miestach s väčším počtom ľudí, nenavštevovali spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
 • Odporúčame, aby každý sám dbal na osobnú zodpovednosť voči okoliu a netajil návštevu miesta a krajiny s výskytom vírusu.
 • Obecný úrad bude priebežne sledovať vývoj situácie ohľadne šírenia vírusu COVID-19 a bude priebežne prijímať opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
 • Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):
  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby
 • Dávame do pozornosti: Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete tu: Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
 • Dávame do pozornosti: Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár