Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

GEOSENSE portál pre občana

 30.03.2014

GEOSENSE - katastrálny portál pre občanov

Touto cestou Vám občanom umožňujeme navštevovať nonstop katastrálny portál našej obce. Je rozdelený na časť verejnú a časť neverejnú (ma rozšírene možnosti prace, funkcie a väčší počet vrstiev, obsahuje tiež modul PKN - passport katastra nehnuteľností - dokáže rýchlo vyhľadavať podla atributov alebo len jednoduchým kliknutím na stavbu alebo parcelu na ortofotosnímke, dalšou možnosťou je editácia vrstiev ).

Geoportál je komplexná aplíkácia zahŕňajúca:
                                                 Podkladové mapy + Ortofotosnímky
                                                 Kataster nehnuteľností 
                                                 Územné plánovanie
                                                 Inžinierske siete
                                                 Pasporty 
                                                 Evidencie (VO, podnikateľov, ...)
                                                 Cintoríny
                                                 Zaujímavosti a turistika
                                                 Katastrálny modul( po prihlásení sa do systému)
dalšie voliteľné vrstvy :                                     
                                                 vodné toky a záplavové územia
                                                 životne prostredie,                                                                                            
                                                 urbár, historicky vývoj, 

                                                 pamiatky v obci a okolí
Stačí ak kliknete na adresu: 
http://www.geosense.sk/geoportal/novy-salas

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár