Kalendár zvozu odpadu

Prístup k daňovým tlačivám aj pre občanov

 30.03.2014

Ministerstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. 
Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa preklikať na všetky daňové formuláre: 
https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/5fa66f1e-eac7-4d02-a064-b969bd49b4fb
Na ústrednom portáli verejných služieb sú zverejňované všetky formuláre a ďalšie dokumenty súvisiace s daňovými povinnosťami. Vytvorený banner umožní občanom, ale i firmám pohodlne získať potrebný formulár, preto odporúčame všetkým samosprávam 
informovať o ňom a zverejniť link naň i na viditeľnom mieste na svojich webových stránkach.  „Očakávame, že mestá a obce ju využijú, čím sa odbremenia od sledovania aktualizácií formulárov. Okrem toho, občania a daňovníci si budú môcť pohodlne doma, alebo vo firme vyplniť tlačivá, ktoré potom zanesú, alebo pošlú správcovi dane, teda na príslušný mestský alebo obecný úrad, “ odporúča službu samosprávam výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Zjednotenie a zjednodušenie daňového priznania k miestnym daniam navrhlo Ministerstvo financií SR. Od budúceho roka budú tlačivá rovnaké tak pre fyzické ako aj pre právnické 
osoby, čím sa výrazne zredukuje počet strán v priznaní. K tomuto priznaniu bude daňovník prikladať samostatne len prílohy prislúchajúce ku konkrétnemu predmetu dane, teda napríklad k dani zo stavieb, dani z pozemkov, dani za psa a iné. Cieľom zmien je, aby sa doterajší vzor priznania zjednotil do jedného tlačiva, čím sa celé priznanie zjednoduší a sprehľadní. Okrem zníženia administratívnej záťaže daňovníkov sa návrhom zároveň predpokladá zníženie finančných nákladov obcí na tlač priznaní. 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár