Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Ustanovujúce zasadnutie

 30.03.2014

P o z v á n k a

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 12.12.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

V Novom Salaši,  4.12.2014

  

Ing. Andrea Michalková

             starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár