Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Detský letný tábor

 30.03.2016

Detský letný tábor 11. 8. - 20. 8. 2016

Turnus pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Hlavnou myšlienkou detského letného tábora občianskeho združenia Prevencia, bezpečnosť, solidarita O.Z. je zobrať približne 30 detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia, siroty, polosiroty z celého Slovenska na krásne prázdniny. Dĺžka tábora je 10 dní plných zábavy a nových zážitkov, ktoré by si pre svoju neľahkú finančnú situáciu tieto deti nemohli nikdy dovoliť. Tábor je zároveň odmenou napríklad za výborné výsledky v škole, reprezentáciu školy či obce v športe, kultúre a podobne. Deti majú celý pobyt v tábore zdarma. Veková hranica detí je 10 - 13 rokov. Pre deti bude zabezpečený aj zvoz podľa lokalít, o nástupných okresných mestách vás budeme následne informovať.

Podmienky účasti detí v tábore :

Jednou z podmienok je, aby sa dieťa nezúčastnilo obdobného sociálneho tábora v minulosti. Vzhľadom na objektívne personálne a technické podmienky Vás žiadame, aby ste na pobyt v tábore neprihlasovali deti so zdravotným postihnutím, deti s poruchami správania či inými poruchami neumožňujúcimi nerušený pobyt v tábore a kolektíve detí.  Napriek prítomnosti zdravotníka a psychológa v tábore nie je možné takýmto deťom v podmienkach tábora zabezpečiť adekvátnu špeciálnu a individuálnu starostlivosť.

Miesto konania tábora :

Tábor sa uskutoční v rekreačnom zariadení Krupina Tepličky, ktoré je prevádzkou Centra účelových zariadení. Nachádza sa v okrajovej lokalite mesta Krupina. Ubytovanie je v letných chatkách so 4 lôžkami, ktoré sa nachádzajú v areáli. V tesnej blízkosti objektu je možnosť  kúpania sa na miestnom kúpalisku. Letný tábor ponúka deťom pobyt v krásnom prostredí, kde spoznajú prírodu a nových kamarátov. http://www.cuz.sk/zariadenia/krupina-teplicky

Organizačné pokyny :

Zaslanie žiadostí o zaradenie do výberu očakávame od Vás poštou najneskôr do štvrtka 30. júna 2016.Odporúčame v elektronickej podobe naskenované s podpismi, na adrese OZPBS@centrum.skOčakávame od vás žiadosti pre 2 - 3 deti,  v prípade extrémne nepriaznivých životných situácií to nechceme striktne limitovať a môžete poslať žiadosti aj na viac detí. Pri posudzovaní sa bude prihliadať na sociálne zabezpečenie rodiny a včasné zaslanie žiadosti. Následne Vás budeme informovať o ich schválení a budú Vám zaslané ďalšie podklady potrebné pre prihlásenie dieťaťa do tábora.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár